Formació

Intel·ligència artificial (IA) en la gestió i comunicació de projectes culturals

Cursos intensius o de curta durada

El 28 de Juny del 2024

Online, Online

10:00h-12:30 h

27 de Juny del 2024

Activitat gratuïta

L'ICEC, mitjançant l'SDE, amb la col·laboració de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) i l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya (ACPDC) organitza un mòdul formatiu de professionalització del sector de la dansa i les arts del moviment, que s'emmarca dins el II Pla d’impuls de la dansa de Catalunya 2023-2026.

El programa, que inclou 6 formacions entre els mesos d’abril i juny, s’inscriu en el Programa de suport a la formació, una de les 9 mesures del pla d’impuls per facilitar el desenvolupament i capacitació dels professionals de la dansa.

En aquesta formació, observarem com afecta la IA a la gestió de projectes culturals. Assenyalarem reptes i amenaces, però ens centrarem en les oportunitats d’aquesta tecnologia.
Descobrirem eines pràctiques i metodologies per treballar amb la IA. Amb l’objectiu de desenvolupar habilitats pràctiques, ens familiaritzarem amb aquesta tecnologia fent servir eines senzilles que podrem incorporar en el dia a dia.

Repassarem les formes d’utilitzar la IA en les diferents fases de gestió de projectes i buscarem formes d’integrar aquesta tecnologia en els nostres fluxos de treball.
Insistirem en la comunicació de projectes, observarem els avantatges d’implementar la IA en l’estratègia de màrqueting, en les campanyes de comunicació i en la gestió de continguts digitals i xarxes socials.

PROGRAMA

IA en la creació de projectes culturals
- Reptes i amenaces.
- Oportunitats de la IA.

IA en la gestió de projectes culturals
- Eines i metodologies.
- Aplicacions concretes.

IA en la comunicació de projectes culturals
- Integració de la IA en estratègies de màrqueting i comunicació.