Formació

Formació [inside MOVEMENT]

Altres formacions

Del 14 d'Octubre del 2019 al 19 de Juny del 2020

c/ Reig i Bonet 23, Baixos (Gràcia), Barcelona

període 1 (octubre, novembre i desembre): 8 hores presencials/setmana (matins) / període 2 i 3 (de gener a juny): 16 hores presencials / setmana (matins)

15 d'Agost del 2019

modalitat 1: octubre 2019 – juny 2020 preu total: 2340€ / modalitat 2: gener – juny 2020 preu total: 1980€€

Contemporània

tragantDansa

Sol Cordero, Maria Hernando, Ester Momblant, Sara Pons, Sol Vázquez i Olga Tragant.

tragantdansa.com/formacio/

info@tragantdansa.com

666285715

Formació [inside MOVEMENT]
Integrant: consciència, tècnica, creació i reflexió

[inside MOVEMENT] és un programa de Formació en Dansa Contemporània dirigit per l'Olga Tragant, que integra diverses àrees i continguts: tècnica del moviment, anatomia vivencial / consciència sensorial, treball de creació i teoria – reflexió.

[inside MOVEMENT] s'adreça a qualsevol persona – amb experiència prèvia en la dansa contemporània i treball corporal – interessada a aprofundir en coneixements de dansa i moviment. Aquest programa ofereix uns continguts essencials que poden ser aplicats a diversos àmbits professionals i / o ajudar en el desenvolupament personal.


/// àrees de treball – continguts ///


+ àrea: tècnica de moviment i entrenament

Treball dirigit a l'estudi del moviment i els seus principis, així com a l'aprenentatge motriu. Buscarem millorar la mecànica del moviment i les diferents destreses i habilitats físiques del cos en moviment, la coordinació i la memòria corporal. Ho farem a través d'exercicis dirigits d'acondicionament, exercicis de tècnica, frases de moviment – seqüències coreogràfiques, i treballs d'exploració i recerca dels principis i patrons de moviment. Dins aquesta àrea s'inclouen les classes de:

Dansa Contemporània
Contact Improvisació
Entrenament Body Weather
Axis Syllabus

+ àrea: treball de creació

Treball dirigit a l'aprenentatge de les eines i els recursos relacionats amb la creació artística des del llenguatge corporal i del moviment. Buscarem millorar i desplegar el potencial creatiu de cada individu alhora que ser i anar descobrint un criteri artístic propi. També serà important el treball en grup, l'escolta i la comunicació compartida. Farem aquest treball a través de propostes / aproximacions a la improvisació, treballant sobre eines d'improvisació i recursos de composició, i a partir de l'elaboració de propostes de creació individuals i en grup. Aquesta àrea inclou:

Improvisació – creació
Dansa Butoh
Composició Instantània
Dansa a la Natura a tragantCamp
Laboratori de Creació

+ àrea: treball de consciència

Treball dirigit a millorar l'ús del propi cos, la seva escolta, eficiència i matisos. Buscarem afinar les nostres capacitats sensorials i motrius. Estudiarem, (in)corporarem i/o re-aprendrem diversos patrons de moviment per tal d'arribar a un cos/ment disponible i sa. Ho farem a través de l'estudi anatòmic vivencial i la pràctica de la consciència sensorial, la consciència a través del moviment i el ioga. Aquesta àrea inclou:

Anatomia i Consciència Sensorial
Hatha Vinyassa Ioga

+ àrea: teoria i reflexió

Cartografia introductòria a diferents corrents i creadors rellevants en la història de la dansa contemporània del segle XX i XXI. Estudi i reflexió sobre visions i criteris en relació a la creació, l'art i el llenguatge del moviment-dansa, la composició, la dramatúrgia, etc. Ho farem a través de diverses exposicions liderades per l'Olga, treballs-presentacions dels alumnes individuals i en grups, debats – xerrades i vídeo – projeccions.


/// direcció – professorat ///

La direcció i coordinació del Programa de Formació estarà a càrrec de l'Olga Tragant | treballs de creació

L'equip de professors/es estarà format per artistes/professionals que impartiran les diverses classes setmanals i els tallers: Sol Cordero, Maria Hernando, Ester Momblant, Sara Pons, Sol Vázquez i Olga Tragant.


/// modalitats d'inscripció ///
Hi ha 2 modalitats d'inscripció

+ modalitat 1: Octubre 2019 – Juny 2020
data d'inici: 14 d'octubre 2019
data finalització: 19 juny 2020

Si agafeu aquesta modalitat d'inscripció, tindreu la possibilitat de fer una progressió respecte a hores i intensitat de treball. Començarem el període amb 8 hores setmanals de classe per després, a partir de gener afegir la resta de continguts i realitzar les 16 hores setmanals. Les matèries que farem en aquest primer període de la formació seran: ioga, dansa contemporània i contact improvisació


+ modalitat 2: Gener – Juny 2020
data d'inici: 13 gener 2020
data finalització: 19 juny 2020

Amb aquesta modalitat ja es començarà amb el total de matèries. Es faran 16 hores setmanals de classes amb: ioga, dansa contemporània, contact improvisació, anatomia i consciència sensorial, improvisació-creació i teoria-reflexió.


/// calendari ///

període 1: 14 octubre – 20 desembre (10 setmanes)
període 2: 13 gener – 3 d'abril (12 setmanes)
període 3: 14 abril – 19 juny (10 setmanes)


/// què inclou el programa ///

+ classes setmanals
període 1 (octubre, novembre i desembre): 8 hores presencials/setmana
període 2 i 3 (de gener a juny): 16 hores presencials / setmana
32 setmanes d'octubre a juny 2018
Matins: dimarts, dimecres, dijous i divendres
total de 432 hores de classes
* Segons el nivell de l'alumna la classe de tècnica de Dansa Contemporània es farà amb un grup o un altre del matí

període 1: Ioga, Dansa Contemporània i Contact Improvisació
períodes 2 i 3: Ioga, Dansa Contemporània, Contact Improvisació, Anatomia i Consciència Sensorial, Treball de Creació, Teoria i Reflexió i Body Weather (període 2) i Axis Syllabus (període 3).


+ tallers
4 tallers repartits en els 3 períodes de la Formació
El taller Dansa i Natura i el taller Lab Creació es faran a tragantCamp. Aquests 2 tallers inclouran l'estada a tragantCamp (l'Alzina de l'Aguda, la Noguera), i implicarà 3 dies complets (Dansa i Natura: 27,28 i 29 Març), (Lab Creació: 5, 6 i 7 Juny).
Els altres 2 tallers seran dirigits per 2 professionals convidats i es realitzaran a tragantBarcelona en l'horari establert de classes.


+ sessions i classes puntuals amb professionals convidats
Hi haurà sessions puntuals (en les diferents àrees de treball), dirigides per professionals convidats.


+ realització de treballs teòrics i pràctics, memòria i assistència a activitats
Cada persona haurà d'invertir un nombre d'hores setmanals (no presencials) per a la realització dels treballs i activitats requerits:

Assistència amb el grup de la formació a espectacles
Assistència a una jam (classe + jam oberta) de tragantDansa
Assajos fora de les classes, pels treballs de creació i altres tasques
Lectures d'articles i tasques escrites i debats en relació a l'article (comentaris, resum, recerca material, etc)
Treballs teòrics amb presentació per escrit i a classe
Assistència amb el grup a diverses activitats que s'ofereixi la ciutat en relació als continguts de la formació: conferència, exposició, etc.


+ portes obertes del treball de creació
divendres 30 d'abril, Mostra en motiu de Dia Internacional de la Dansa
divendres 12 de juny, Presentació del treball de Creació


+ tutories individuals
Hi haurà un mínim de dues trobades – tutories amb cada participant al llarg de la formació, per tal d'intercanviar impressions i feedback sobre les diferents classes, activitats i altres experiències dins la Formació.


+ disponibilitat d'espai per assaig
Els dimarts després de la classe (com a mínim) l'espai estarà disponible pels alumnes de la formació, per tal de poder treballar en els treballs de creació i /o de les altres matèries.


/// a qui ens adrecem ///

Aquest programa de formació s'adreça a qualsevol persona que desitgi adquirir un desenvolupament artístic endinsant-se en els coneixements de la dansa des dels vessants de consciència corporal, tècnica, creació i teoria-reflexió.

Es demana tenir una base en la Dansa Contemporània, i/o en altres treballs de moviment i/o arts escèniques i/o treballs de creació o improvisació.

La classe de tècnica en Dansa Contemporània es podrà realitzar en 2 grups diferents si es creu necessari segons l'experiència de cada persona.


/// sol·licitud d'inscripció ///

Si estàs interessat/da en formar part d'aquest grup de Formació cal que ens enviis:

+ El Formulari d'inscripció omplert

+ Currículum general + Currículum relacionat amb la dansa

+ Carta de Motivació

+ Opcional: material audiovisual (fotos, vídeos) de treballs on estiguis ballant o de creacions realitzades


Termini per l'enviament d'aquesta sol·licitud:
– modalitat 1 : 15 agost 2019
– modalitat 2: 15 setembre 2019

De seguida que rebem la vostra sol·licitud, us convocarem per una entrevista.
Després de l'entrevista valorarem si cal fer algunes proves pràctiques.

Enviar tota la informació a: info@tragantdansa.com (assumpte: Formació [ inside MOVEMENT ] 2019 -20)

Es demana i s'espera màxima implicació i compromís en el treball al llarg de tota la formació per tal de què l'aprenentatge i l'aprofitament siguin òptims.


/// preu i pagament ///

El preu total de la Formació, segons la modalidad que escullis:

+ modalitat 1: octubre 2019 – juny 2020
preu total: 2340€

El preu inclou:
+ 432 hores de classes setmanals de les assignatures troncals (16h/setmana)
+ 2 tallers amb professors convidats
+ 2 tallers – residències de 3 dies a tragantCamp* (inclou les classes i l'allotjament. Caldrà afegir uns 30€ pels àpats)
+ sessions puntuals amb professionals convidats
+ tutories (2 mínim)
+ disponibilitat de sala per treballar i assajar
+ accés a la videoteca de tragantDansa


+ modalitat 2: gener – juny 2020
preu total: 1980€

El preu inclou:
+ 352 hores de classes setmanals de les assignatures troncals (16h/setmana)
+ 2 tallers amb professors convidats
+ 2 tallers – residencials de 3 dies a tragantCamp* (inclou les classes i l'allotjament. Caldrà afegir uns 30€ pels àpats)
+ sessions puntuals amb professionals convidats
+ tutories (2 mínim)
+ disponibilitat de sala per treballar i assajar
+ accés a la videoteca de tragantDansa


Tota la informació al nostre web: https://tragantdansa.com/formacio/ o escrivint-nos a info@tragantdansa.com