Formació

Expressió corporal - Dansa Creativa

Altres formacions

Del 02 de Novembre del 2019 al 21 de Juny del 2020

Calle Burgos 55, Barcelona

Dissabtes, de 10 a 20h i diumenges de 10 a 14.30h

27 d'Octubre del 2019

1.800€

15% de decompte per a socis/es APdC

Dansa creativa

La Salamandra

MERCEDES RIDOCCI

www.movimientoyexpresio.org

movimientoyexpresion@hotmail.com

628687979

Formació en Expressió Dansa Creativa -DIPLOMATURA-
La formació està estructurada en 2 nivells.
 • Formació Bàsica: 1r nivell: mòduls 1 a 8. - (112 hores presencials + 80, no presencials).
 • 2n nivell: mòduls 9 a 16. (112 hores presencials + 80, no presencials).
A cada nivell es estendrà un diploma pels mòduls i hores realitzades: 14 hores presencials + 10 no presencials per cada mòdul.

La formació, és eminentment pràctica, i es desenvoluparà a nivell personal i professional.

L'Expressió Corporal - Dansa Creativa és un mitjà essencial per a desenvolupar el creixement personal, la pròpia creativitat, els recursos corporals per a la comunicació, l'expressió d'emocions i sentiments, així com els dots d'improvisació en professions com la dansa i el teatre i l'obtenció de recursos per a teràpia i educació en qualsevol dels seus àmbits i edats.

La vivència corporal, - l'experimentació del moviment mitjançant suggerents i diverses pautes - és el mitjà òptim per al creixement, el desenvolupament, la comunicació i la creativitat personal.

Mitjançant el moviment es coneix i s'harmonitza el cos. Des del moviment es connecta amb el món intern emocional, seguint un recorregut personal sense ser pressionat, partint de les pròpies capacitats, superant-se a si mateix dia a dia. Amb el moviment, a través del joc simbòlic, es descarreguen les tensions, s'allibera la ment, s'expressen els sentiments. En aquest ampli i ric camí, es transforma l'ésser, es desenvolupa la imaginació i la creativitat. I s'arriba a la comunicació comuna creativa, desenvolupant un llenguatge expressiu propi.

Un llenguatge que neix de l'ànima, del propi sentiment, un cop alliberats els obstacles inhibitoris corporals i mentals que la impedien florir i obtenint els recursos corporals per a això.

Partint d'aquesta vivència i experimentació s'adquireixen els coneixements, la tècnica i els recursos pedagògics necessaris per al seu desenvolupament en l'àmbit professional, qualsevol que aquest sigui.

Des del primer mòdul es viu la didàctica de l'expressió corporal, els processos d'aprenentatge,

Mòdul 1 - Sensibilització i Comunicació- - NOVEMBRE 2019 - dies 9 i 10
"Presa de contacte amb els recursos corporals: físics, sensorials, perceptius, mentals, expressius, comunicatius i creatius".

 • Iniciació al Moviment Orgànic - Primer contacte amb els centres del moviment i les seves interrelacions• Sensibilització a l'espai proper -Significación simbòlica - Comunicació amb l'altre
 • La projecció del moviment. Espai i comunicació.
 • Antagonisme muscular: contrastos i matisos de l'esforç. La seva relació amb:
 1. els estats anímics;
 2. Interrelació dels volums corporals - La seva significació plàstica i dramàtica - Comunicació grupal

Mòdul 2 - El naixement de l'expressió - DESEMBRE 2019 - dies 7 i 8

 • Preparació sensorial i conscient del Moviment orgànic que servirà d'enllaç als continguts creatius a desenvolupar;
 • Fluir del moviment cap a l'espai: Moviments directes, flexibles i les seves combinacions
 • Escales de l'antagonisme: La transmissió emocional mitjançant la tensió i l'afluixament muscular progressiu;
 • La plàstica del disseny corporal: simetries i asimetries
 • Tensió - distensió - relaxació: Global i segmentària.
 • Utilització de la gravetat com a factor emocional i expressiu.

Mòdul 3 - El tempo i el ritme en el moviment - GENER 2020 - dies 18 i 19
"El moviment és música callada, la música, moviment sonor".

 • Preparació sensorial i conscient al Moviment orgànic que servirà d'enllaç als continguts creatius a desenvolupar;
 • La vivència del tempo:
 1. L'ànim que li sosté.
 2. La ressonància que adquireix en el silenci.
 3. El tempo comú com a base per a la comunicació i la creació de climes grupals.
 • De l'impuls del moviment al ritme:
 1. Ritme binari, ternari i quaternari.
 2. Subdivisions i multiplicacions de la unitat temporal. Rítmica i melòdica.
 3. El cos: instrument musical, creador i transmissor de sentiments i emocions: Improvisacions individuals i grupals sobre esquemes rítmics

Mòdul 4 - El moviment en l'espai-FEBRER 2020 --- dies 15 i 16
"L'espai com a mitjà físic on es desenvolupa el gest;
Com a element simbòlic; i com a mitjà de relació amb els altres ".

 • Preparació sensorial i conscient al Moviment orgànic que servirà d'enllaç als continguts creatius a desenvolupar;
 • Espai kinesfèric:
 1. El volum, la forma. La densitat, la textura...
 2. Relacions inter - corporals.
 3. La força expressiva de la contratensió en el moviment
 • Estructuració espacial: Direccions, eixos, plans.
 1. La plàstica del moviment en els plànols
 2. Espai total: Trajectòries. Significació dramàtica. Improvisació grupal.

Mòdul 5 - Les Qualitats del Moviment - MARÇ 2020 - dies 14 - 15
Les qualitats del moviment - Emissores de les emocions.

 • Preparació sensorial i conscient del Moviment orgànic, que servirà d'enllaç als continguts creatius a desenvolupar;
 • Les quatre qualitats bàsiques:
 1. La transmissió emocional que contenen.
 2. Les diferents interrelacions entre gravetat i intensitat muscular.
 3. Passatge pels diferents estats anímics que provoquen.
 4. Comunicació i creació d'atmosferes

Mòdul 6 - Llenguatge de l'expressió-. MAIG 2020 - Dies 2 i 3

Preparació sensorial i conscient al Moviment orgànic que servirà d'enllaç als continguts creatius a desenvolupar;
 • El disseny corporal en la geometria espacial - Cub de LABAN-.
 • Composicions amb l'altre
 • Els focus expressius en el moviment
 • Comunicació per mitjà de la trajectòria, el tempo i el disseny corporal.
 • Factors que donen significació al moviment. El gest. La intencionalitat.
 • La paraula i la frase de moviment. Lingüística gestual.

Mòdul 7 - Accions Bàsiques de Laban i Formes del Moviment Orgànic - JUNY 2020 ---- dies 6 i 7

 • Graus de l'esforç. Accions bàsiques segons Laban.
 • Preparació sensorial i conscient al Moviment orgànic que servirà d'enllaç als continguts creatius a desenvolupar;
 • Activitat bàsica i els seus diferents significacions.
 • Diferents passatges d'una acció a una altra en relació als diferents graus de l'esforç com a creació de diferents climes.
 • Les Activitats bàsiques i la seva relació amb la gravetat.
 • Inter- relacions amb l'altre. Transmissions emocionals
 • Anàlisi del Moviment Orgànic i les seves formes de Moviment
Transformacions i combinacions. Comunicació amb els altres.

Mòdul 8 - Vincles: Cos, objectes, Espai. - JULIOL - 2020 - dies 4 i 5
"L'objecte com a mitjà d'expressió i comunicació".

 • Preparació sensorial i conscient al Moviment orgànic que servirà d'enllaç als continguts creatius a desenvolupar;
 • Vivència de l'objecte.
 • Integració de les qualitats de l'objecte al moviment. Identificació. Simbolització.
 • Les qualitats de l'objecte: mitjà per a la creació de climes grupals.
 • Transmissió de les qualitats del moviment a l'objecte. Relacions duals.
 • Frase de moviment en relació amb l'objecte. Composicions individuals i grupals.