Formació

Entrenaments APdC per a professionals: contemporani amb Maximiliano Sanford

Formació APdC
Cursos mensuals, trimestrals i anuals

Del 17 de Maig al 21 de Juny del 2022

Eugeni d'Ors 12, Barcelona

Dimarts i dijous de 9 a 10.30h

21 de Juny del 2022

10€

6 €

Per a Professionals

APdC

La Caldera Les Corts

Maximiliano Sanford

https://www.dansacat.org/lassociacio/serveis-associades/entrenaments-professionals-classic-contemporani/

projectes@dansacat.org

Investigarem de forma subtil, orgànica i fluida la introducció dels moviments acrobàtics dirigits a la dansa. Al taller investigarem les diferents maneres d'entrar i sortir del sòl de forma efectiva, utilitzant l'energia del sòl, sense l'ús de la força i aprofitant els impulsos del cos, mitjançant exercicis tècnics i exercicis d'improvisació. Treballarem també la dansa de duos, executant diferents tipus de portès i dinàmiques de treball en parella i grupals, utilitzant el pes de l'altre com a base, partint de la tècnica del contacte-improvisació. L'alumne estarà convidat a desenvolupar la confiança en si mateix i al company, aprenent a gaudir del vertigen i del risc.
maximiliano sanford