Formació

El Cos Conscient, Programa de desenvolupament integral, artístic i creatiu

Cursos mensuals, trimestrals i anuals

Del 04 d'Octubre del 2021 al 09 de Maig del 2022

Carrer de Salvà 86, Barcelona

Dilluns de 9 a 13h i dimecres de 9 a 11h

18 d'Octubre del 2021

1140€

1025

Per a Professionals

The Amateurs Company

Dau al Sec, Arts Escèniques

Ivan Andrade

http://www.theamateurscompany.com

clara@theamateurscompany.com

656459725

El Cos Conscient és un programa enfocat en el desenvolupament d’una consciència corporal profunda com a requisit previ a qualsevol treball escènic. Proposa identificar i comprendre els diferents processos somàtics que tenen lloc en la nostra experiència, per tal d’assolir un coneixement del nostre cos i un control sobre la nostra atenció que ens obri les portes a un moviment nou, sorprenent, intens i creatiu.

La nostra meta serà assolir una qualitat de treball a la qual intensitat, veritat i sorpresa siguin atributs distingibles del nostre moviment. Per aconseguir-ho, el primer pas serà posar el cos a to: investigar les nostres tensions, identificar les nostres limitacions físiques, emocionals o tècniques, així com augmentar el nostre nivell d'energia fins a aconseguir un estat de relaxació, silenci, concentració, llibertat i presència. Aquest estat d’alta fisicalitat, connexió i energia ens obrirà el camí cap a una experiència de solidesa i confiança —personal i escènica— que ens permetrà fer el següent pas: cedir el control del cap al cos. Serà llavors quan les nostres accions i moviments començaran a emergir de forma natural i creativa, com a respostes orgàniques a les necessitats expressives del propi cos. Començarem a sentir-nos molt vives, a la vida i a l'escenari. Tindrem accés a espais molt valuosos de significat personal i escènica. Començarem a viure, de forma habitual, en un estat de flux creatiu.

Al llarg de tot un any, transitarem d’un treball més somàtic d’exploració i comprensió del nostre cos cap a un treball més escènic, amb propostes individuals i grupals que ens permetran investigar-nos com a éssers vius i com a artistes creatives, amb exercicis i exposicions que ens permetran posar en pràctica, dalt de l'escenari, el paradigma explorat al llarg del curs.

Seran 24 setmanes d’intens recorregut a través d’aspectes tècnics i personals que ens permetran redescobrir, alliberar i potenciar la màquina més complexa, misteriosa i sorprenent que existeix: el nostre cos.