Formació

DANSA CONTEMPORÀNIA INTERMIG: Entrenaments amb Èlia Genís

Cursos mensuals, trimestrals i anuals

Del 16 de Gener al 02 d'Abril del 2020

Carrer Sepúlveda 85, baixos, Barcelona

Tots els dijous de 18:30h a 20h

02 d'Abril del 2020

Curs sencer: 85€ / abonament 5 sessions: 45€ / classe solta: 12€€

10% descompte socis APDC i APCC i alumnes del CSD

Contemporània

La Visiva

Èlia Genís

www.lavisiva.org/uncategorized/dansa-contemporania-intermig/

info@lavisiva.org

Energia– Organització – Alineació – Consciència

Proposo un context on practicar els elements que per a mi són importants i invisibles en qualsevol llenguatge tècnic de moviment, i els quals ens ajuden a accedir-hi des de la qualitat, la coherència i el plaer. Aquests per a mi són l'energia, la respiració, alineació i organització dels diferents sistemes del nostre organisme, els quals estudiarem i explorarem a través d'una pràctica d'auto consciència de moviment basada especialment en coneixements del mètode Feldenkrais.

Les classes s'organitzaran amb una primera part d'activació de l'energia i respiració per generar un estat de disponibilitat, posant atenció a l'alineació del nostre eix central, la columna vertebral.

Seguidament posarem atenció a diferents relacions anatòmiques que ens obriran noves possibilitats de moviment, ampliant el rang i qualitat. Estudiarem la relació amb la gravetat per accedir a la lleugeresa.

Finalment, integrarem tot allò après durant la sessió a través d'improvisacions i jocs, amb seqüències coreogràfiques que ens permetran ordenar la informació, i relacionar-ho amb l'espai i la musicalitat.

Entrenaments destinats a persones interessades en el moviment amb alguna experiència prèvia.

Èlia Genís Rodríguez es ballarina, creadora, dansa terapeuta i instructora del Mètode Felendkrais.

La curiositat i passió en relació el moviment, l'art i la humanitat ha anat gestant la seva formació i recorregut professional.

S'inicia en la dansa clàssica formada per la Royal Academy of Ballet. Segueix la seva formació amb Mercedes Boronat amb qui profunditza sobre el coneixement de la consciència, l'energia i la seva aplicació en l'acte creatiu, amb qui descobreix la pràctica del Keep Moving. Participa com a ballarina en diferents espectacles de la coreògrafa com Butterfly, Happy Ha Ha, To cook for i en diferents site specifics. També forma part del seu projecte pedagògic donant classes a actors i ballarins, així com en projectes socials i comunitaris.

Es forma coma dansa terapeuta aplicant els coneixements de la dansa com a mitjà d'intervenció social. Segueix la seva investigació alternativa a la dansa amb la formació del Mètode Feldenkrais, pràctica que l'ajuda a entendre la tècnica des de la riquesa de les pràctiques somàtiques.

Actualment finalitzant la formació en Coreografia i Interpretació a l'Institut del Teatre.

Ha sigut intèrpret creadora amb coreògrafs com Mercedes Boronat, Sabine Dahrendorf, Lipi Hernandez, les Filles Follen, Javier Guerrero entre d'altres.