Formació

Creació del dossier tècnic

Formació APdC
Cursos intensius o de curta durada

El 07 de Juny del 2022

Carrer d'Eugeni d'Ors 12, 08028, Barcelona

De 16 a 18h

06 de Juny del 2022

30€

10 €

Per a Professionals

APdC

La Caldera Les Corts

Carles Borràs

https://www.dansacat.org/formacio-llums-dossier-tecnic-apdc/

projectes@dansacat.org

Introducció als aspectes tècnics, des de la creació als bolos.

Analitzarem la creació artística des de la vessant tècnica, quin diàleg s’estableix entre creador i tècnic, des de la idea original fins a la presentació en públic.

Per tot això parlarem dels diferents moments de la creació: Creació i disseny, pre-producció i direcció tècnica, residència tècnica, l’entrada al teatre i estrena

Recopilar tota la informació i posar-la en una fitxa tècnica que sigui útil i entenedora.
CARLES BORRAS FORMACIO TECNIC