Formació

AVAILABLE BODY Energia- Organització - Alineació - Consciència amb Èlia Genís

Cursos mensuals, trimestrals i anuals

Del 08 d'Octubre al 17 de Decembre del 2020

Sepúlveda, 85, Barcelona

Dijous de 18:30h a 20h

17 de Decembre del 2020

12€

8

Nivell Intermedi

La Visiva

La Visiva

Èlia Genís

http://www.lavisiva.org/uncategorized/avaiable-body-energia-organitzacio-alineacio-consciencia/

info@lavisiva.org

Proposo un context on practicar els elements que per a mi són importants i invisibles en qualsevol llenguatge tècnic de moviment, i els quals ens ajuden a accedir-hi des de la qualitat, la coherència i el plaer. Aquests per a mi són l'energia, la respiració, alineació i organització dels diferents sistemes del nostre organisme, els quals estudiarem i explorarem a través de pràctiques que estimulen la consciència del moviment i ens permeten expandir els nostres límits des d'un lloc d'un lloc gentil i d'eficiència. Ens inspirarem del coneixement de les pràctiques somàtiques, especialment del Mètode Feldenkrais.

Curs sencer: 80€ / abonament 5 sessions: 45€ / classe solta: 12€

Les classes s'organitzaran amb una primera part d'activació de l'energia i respiració per generar un estat de disponibilitat, posant atenció a l'alineació del nostre eix central, la columna vertebral.

Seguidament posarem atenció a diferents relacions anatòmiques que ens obriran noves possibilitats de moviment, ampliant el rang i qualitat. Estudiarem la relació amb la gravetat per accedir a la lleugeresa.

Finalment, integrarem tot allò après durant la sessió a través d'improvisacions i jocs, amb seqüències coreogràfiques que ens permetran ordenar la informació, i relacionar-ho amb el diàleg amb els altres, l'espai, i la musicalitat.

Entrenaments destinats a persones interessades en el moviment amb alguna experiència prèvia.

Èlia Genís Rodríguez és ballarina, creadora, dansa terapeuta i instructora del Mètode Felendkrais.

La curiositat i passió en relació el moviment, l'art i la humanitat ha anat gestant la seva formació i recorregut professional.

S'inicia en la dansa clàssica formada per la Royal Academy of Ballet. Segueix la seva formació amb Mercedes Boronat amb qui profunditza sobre el coneixement de la consciència, l'energia i la seva aplicació en l'acte creatiu, amb qui descobreix la pràctica del Keep Moving. Participa com a ballarina en diferents espectacles de la coreògrafa com Butterfly, Happy Ha Ha, To cook for i en diferents site specifics. També forma part del seu projecte pedagògic donant classes a actors i ballarins, així com en projectes socials i comunitaris.

Es forma coma dansa terapeuta aplicant els coneixements de la dansa com a mitjà d'intervenció social. Segueix la seva investigació alternativa a la dansa amb la formació del Mètode Feldenkrais, pràctica que l'ajuda a entendre la tècnica des de la riquesa de les pràctiques somàtiques.

Actualment finalitzant la formació en Coreografia i Interpretació a l'Institut del Teatre.

Ha sigut intèrpret creadora amb coreògrafs com Mercedes Boronat, Sabine Dahrendorf, Lipi Hernandez, les Filles Follen, Javier Guerrero, Magdalena Garzon entre d'altres.