Actualitat

Fira d’Osca crea un fòrum virtual sobre les arts escèniques contemporànies

03/08/2011

“Reinventar per a desafiar la crisi- Fòrum obert de la Fira d’Osca 2011“, és un espai de comunicació – via Facebook- per compartir noves maneres de pensament i pràctica que permetin a artistes, companyies, productors i distribuïdors de les arts escèniques contemporànies afrontar els reptes del futur, davant la crisi que s’està vivint a Espanya. 

En aquest  fòrum obert hi són benvingudes tot tipus d’iniciatives, idees i experiències que ajudin a repensar els models de treball i trobar noves vies per adaptar-se a la situació actual, tant si es refereixen als processos de creació, producció, finançament, gestió, administració, o de promoció i comunicació.

Alguns dels temes a desenvolupar que es proposen són: extendre la varietat de productes creatius; canvis en les estructures de les empreses i organitzacions; altres vies de finançament dels projectes escènics; internacionalització d’artistes, empreses i productes escènics; nous sistemes de comunicació, promoció i distribució.

Estructura del fòrum obert: fase on-line i fase presencial

Aquest fòrum es realitzarà en dues fases. La primera tindrà lloc en línia, en el grup de facebook. La segona fase serà presencial durant la Fira d’Osca 2011.

En la fase on-line es recolliran idees, informacions i experiències exemplars en la redefinició dels diferents aspectes que afecten la manera actual de treballar d’artistes i companyies escèniques contemporànies. Les propostes més interessants seran convidades a participar en el Fòrum Obert presencial a Osca. Aquesta segona fase,  tindrà lloc divendres 30 de setembre al marc de la Fira Internacional de Teatre i Dansa 2011. Després del procés de desenvolupament del Fòrum Obert es redactaran unes conclusions per ser difoses entre la comunitat escènica i cultural.

Participar al fòrum