Actualitat

FECED estima unes pèrdues d’entre 20 i 25 milions d’euros en 2020 per la Dansa a Espanya i sol·licita mesures d’urgència davant l’epidèmia del covid-19

16/03/2020
FECED estima pèrdues d’entre 20 i 25 milions d’euros en el sector de la dansa a causa de l’aturada de l’activitat per la crisis sanitària, i ha traslladat a l’INAEM (i en breu ho farà al Ministeri de Cultura i a totes les Comunitats Autònomes) la proposta d’una sèrie de mesures per fer-ne front. Són les següents:

  • Inclusió de les companyies i professionals de la dansa a les mesures de suport econòmic previstes amb caràcter general per a empreses, autònoms i altres professionals.
  • Compliment dels compromisos de contractació de funcions o activitats de dansa, que tinguessin assignades unes reserves de crèdit per part de teatres o espais públics, de tal manera de les companyies o professionals puguin presentar les seves factures per a abonar en les dates afectades per la crisi, a falta d’acord d’una nova data de realització de l’activitat suspesa. Això permetria a les companyies tenir l’opció de cobrar ‘amb antelació’ per les funcions ajornades i per tant rebre uns ingressos en aquest període en el que s’han quedat sense cap expectativa de cobrament.
  • La previsió d’excepcionalitats en les properes convocatòries d’ajuts i subvencions, com la rebaixa dels requisits habituals en el “volum d’activitat” anual de les companyies, o l’augment del percentatge de les despeses indirectes (despeses d’estructura que suportaran les companyies). Així com flexibilitat en els terminis d’execució i justificació de les ajudes corresponents a l’exercici 2020, ja que les companyies i artistes no podran realitzar les funcions i activitats a un ritme normal.
  • Aplicació de les bonificacions màximes ja existents a les quotes i aportacions a la Seguretat Social per a treballadors autònoms (com la tarifa plana de 60 euros per a nous autònoms) i treballadors per compte d’altri fins al 31 de desembre de 2020. Proposem aquesta mesura com a prioritària enfront a ajornaments i / o fraccionaments de quotes i aportacions, que només generaran deute sobre activitat no existent.
  • Ampliació extraordinària dels terminis de sol·licitud de prestacions per atur, per poder donar resposta a la naturalesa intermitent de la feina d’intèrprets i professionals, que tenien una expectativa de contractes per dies en aquests mesos (per a la realització de funcions, formacions puntuals, etc. ), que no es realitzaran.
  • Aplicació de tipus reduïts d’IVA (10%) i IGIC (3%) als caixets dels espectacles i altres serveis artístics oferts per professionals de la dansa.
  • Reconèixer la consideració de situació assimilada a accident de treball a les persones treballadores per compte propi o per compte d’altri en situació d’aïllament o contagi com a conseqüència de virus COVID-19 per a la prestació econòmica de la incapacitat temporal.
  • En concret, a l’INAEM se sol·liciten canvis en les bases de les ajudes a gira 2020 així com l’elaboració d’un pla de reactivació de l’activitat escènica un cop passada la crisi i posada en marxa de el Centre Nacional de Difusió de la Dansa.
Podeu consultar el comunicat oficial aquí.