Actualitat

Fani Benages Projectes Artístics denuncia l’impagament d’actuacions

14/05/2008

Fani Benages Projectes Artístics ha denunciat l’impagament de les actuacions realitzades per sis companyies el juliol de 2007 a Festival El tableteo de la Cigüeña de León. Les companyies es platengen posar una demanda judicial a l’Ajuntament de León, demanant els interessos de demora, als quals tenen dret si el pagament sobrepassa els 60 dies.

D’altra banda, la Diputació de Màlaga, també té pendent de pagar a l’empresa unes actuacions realitzades a la Semana de la Danza de Málaga al gener i principis de febrer. Fani Benages platenja a la resta del sector pel desemparament i es queixa: ‘com es pot organitzar un Festival, mostra o programació sense diners? sense un pla de finançament?, oi que a tots nosaltres quan demanen els ajuts públics ens exigeixen i demanen que cumplim amb els nostres objectius?, i que tinguem capacitat d’afrontar-los?’

Per a Benages, ‘els terminis de pagament no són evidentment l’únic mal d’aquesta professió, en tenim d’altres: no som un col·lectiu reconegut laboralment amb conveni, no gaudim d’infraestructures i suports adequats, tampoc tenim avantatges fiscals específiques i adequades, espais i circuits d’exhibició,  polítiques culturals adequades,  models de subvencions amb terminis i pagaments àgils i un llarg etc.’