Actualitat

Fan una jornada sobre la situació social i laboral dels artistes en espectacles públics: problemes i solucions

25/02/2008

La seu de la Fundación Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset de Madrid acull el dilluns 25 de febrer una jornada sobre la situació social i laboral dels artistes en espectacles públics: problemes i solucions, organitzada pel Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) del Ministeri de Cultura espanyol.

La jornada s’inaugura a les deu del matí i compta amb dos panells al matí. Un sobre les relacions laborals dels artistes en espectacles públics i un altre sobre la protecció socials dels artistes en els espectacles públics. Al primer hi parlarà, entre d’altres, l’actriu Vicky Peña com a representant de la Organización de Sindicatos de Actores y Actrices del Estado Español (OSAAEE). A la tarda es farà un taller de debat, que clourà la jornada.