Actualitat

Europa Creativa, nou Programa de la UE adreçat al sector cultural pel període 2014-20

09/01/2014

Europa Creativa és el nou Programa de la Unió Europea adreçat específicament als sectors cultural i creatiu pel període 2014-2020. El Programa està pensat per donar resposta a les necessitats dels sectors cultural i creatiu i també del cinema europeu, per tal de que aquests puguin contribuir a la creació d’ocupació, al creixement econòmic, la innovació i la inclusió social a Europa, en el marc d’actuació de l’Estratègia Europa 2020.

Tot i que es tracta d’un programa marc únic, el Programa Europa Creativa disposa de capítols diferenciats per tal de facilitar la seva gestió. En aquest sentit, el passat 10 de desembre es va publicar la convocatòria de propostes per l’any 2014 pel que fa als projectes de l’àmbit cultural (Subprograma Cultura).

La convocatòria 2014 del Subprograma Cultura té un pressupost de més de 48M d’Euros. A continuació es descriuen els eixos de la convocatòria:
 Projectes de cooperació europea
Data termini de presentació de projectes: 5 de març del 2014
Les prioritats establertes per la Comissió Europea en aquest àmbit són:
– Reforçar la capacitat dels sectors cultural i creatiu per tal d’operar a nivell transnacional, a través de:
a) Projectes que dotin als agents culturals i creatius de les destreses, capacitats i coneixements que contribueixin a reforçar els sectors cultural i creatiu, inclòs el foment de la transició a l’entorn digital, enfocaments innovadors per arribar a un públic més ampli i l’experimentació de nous models empresarials i de gestió.
b) Projectes que permetin als agents culturals i creatius cooperar a nivell internacional, així com internacionalitzar la seva carrera i les seves activitats dins la Unió Europea i fora d’ella sobre estratègies a llarg termini.
c) Projectes que reforcin els vincles entre les organitzacions culturals i creatives europees i les xarxes internacionals per tal de facilitar l’accés a oportunitats professionals.

Més informació: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm