Actualitat

Estat d’execució de les primeres mesures presentades per l’Ajuntament de Barcelona al març

15/05/2020
Aprofitant la presentació d’11 noves mesures per al sector cultural, l’Ajuntament de Barcelona ha explicat en quina fase es troben les primeres 10 mesures que va aprovar el 18 de març. Us detallem les que tenen a veure amb la dansa i les arts escèniques:
1.Subvenció extraordinària d’1M€. L’objecte d’aquesta convocatòria és subvencionar els projectes culturals de la ciutat de l’any 2020 afectats per la situació de la crisi sanitària generada per la  COVID-19, així com els projectes nous derivats d’aquestes afectacions, a partir de l’entrada en vigor de les primeres mesures de seguretat adoptades per les autoritats públiques i fins a 31 de desembre de 2020. La  seva  publicació  està prevista per a la primera quinzena de juny i s’establirà un topall màxim de 20.000 euros per projecte. La subvenció, tant en la convocatòria ordinària com a l’extraordinària, cobrirà el 80% del projecte i seran convocatòries compatibles. 
2.El Grec 2020, amb el sector teatral i artístic. Tal com s’explica en el 2n paquet de mesures, el festival Grec se situa al costat del sector, amb mesures com l’acollida de 15 produccions que no s’ha pogut representar a les sales i amb la iniciativa De Grec a Grec.
3.Reprogramació Quinzena de la Dansa. Tota la programació de sala de la  ciutat de Barcelona ha  estat reprogramada. De les 19 produccions que s’han recuperat, 12 han estat incloses a la programació de tardor de les sales i 7 s’han traslladat a l’edició 2021 de la Quinzena. L’espectacle de cloenda i el Tothom Balla, que s’havia previst fer a la Rambla es trasllada a les festes de la Mercè. Pel que fa a les 18 produccions restants previstes a la via pública encara s’està estudiant com ubicar-les en el marc d’aquest estiu.
4.Avançament Caixets. L’Institut de Cultura ha previst poder avançar el 50% dels caixets previstos  d’espectacles  reprogramats  de festivals municipals al llarg d’aquest any.  El pagament es podrà resoldre quan quedin efectivament reprogramats.
5.Reorganització del calendari de grans esdeveniments culturals i festivals de música que tenen lloc  a  Barcelona en cas que sigui  necessari. A través del nou portal barcelona.cat/suportalacultura, es farà  públic aquest calendari de planificació de l’activitat cultural arran de la COVID-19.
6.Districte Cultural expandit. Barcelona Districte cultural s’amplia a 8 centres cívics més a l’edició  de Tardor 2020. Hi  participaran un  total de 30  centres cívics, on es programaran 22 grups i companyies que representaran un total de 139 funcions. A més de les 66 funcions d’altres 22 companyies de l’edició de primavera que es van ajornar.
7.Subvenció de taxes i tributs. S’articularà a través de la convocatòria de subvenció de l’IBI  afegint  150.000€  més  a  l’import  ja  existent  i  mitjançant  la  subvenció  de  taxes  de filmacions  a  la  via  pública. 
8. Priorització de les vies ordinàries de suport al teixit cultural, tals com subvencions, programacions i comunicacions públiques. La tramitació de subvencions manté el mateix calendari que altres anys, amb la previsió de poder publicar la resolució de la convocatòria a principis de juny