Actualitat

Esmenes de l’APdC sobre el decret del Grau en Dansa per a professors en actiu

09/08/2011

Com ja us vam informar el passat mes de juliol es va publicar la Resolució ENS/1556/2011, per la qual s’autoritzava el Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre a fer una oferta específica dels ensenyaments de Grau de Dansa, especialitat de pedagogia de la dansa, per a professors de dansa en actiu.

L’APdC ha fet arribar una sèrie de consideracions o esmenes davant d’aquest decret al senyor Melcior Arcarons, Director General d’Ensenyaments de règim especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A banda de les esmenes, se li ha informat de la nostra sorpresa pel fet de no haver estat consultats ni informats durant el procés d’elaboració del decret. Des de l’APdC hem preguntat en repetides ocasions en quin estat es trobava el projecte de convalidació d’experiència per a cursar el Grau en Dansa, i la nostra relació amb el Departament d’Ensenyament és constant.

Sobre el decret en qüestió, a l’APdC pensem que la seva publicació és positiva, malgrat això, exposem una sèrie de consideracions que creiem importants.

Esmenes

A l’article 1 “Persones destinatàries i condicions” es deixa fora a tots els professionals que tinguin una experiència professional artística i que no puguin acreditar una experiència en l’àmbit de la docència a Catalunya.

Per a properes convocatòries, pensem que no només s’ha de contemplar l’experiència professional en centres autoritzats pel Departament d’Ensenyament, centres autoritzats per administracions educatives diferents del Departament d’Ensenyament, i centres autoritzats per administracions diferents de les administracions educatives, sinó també l’experiència professional artística. L’experiència adquirida fora de l’Estat Espanyol també hauria de ser presa en consideració.

A l’article 12 “Garantia de places, ampliació de grups i preferències per a escollir grup” es dóna prioritat al professorat del Conservatori Superior de Dansa i del Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre, i en segon lloc al professorat de les escoles autoritzades, reduint molt les possibilitats d’accés als professors dels altres tipus de centres (més de 300 centres), que conformen el gran gruix del teixit pedagògic a Catalunya.

S’hauria de garantir plaça a tots els professionals que reuneix les condicions i els requisits d’accés, tal i com ho estipula l’article 12.1 de la resolució.

A nivell de processos, hem comentat al Departament que ens interessaria molt que ens informessin de com es constituirà el tribunal i de quins seran els criteris de selecció. També hem demanat  formar part del procés de selecció o, com a mínim, oferir assessoraments sobre aquest tema.

A nivell de calendari, no ens sembla adequat que el període de preinscripció es finalitzi abans de que s’hagi acabat el termini de recurs d’alçada. Tampoc ens sembla adequat que el període de preinscripció hagi començat 4 dies després de la publicació de la resolució. Hi ha molt poc temps material d’assabentar-se, decidir-se a cursar quatre anys d’estudis i preparar tota la documentació que es demana.

A nivell d’especialitat, pensem que valdria la pena, per a futures convocatòries, oferir també l’especialitat de Coreografia i Tècniques d’Interpretació de la Dansa, com a formació permanent del professorat de dansa.

Confiem en obtenir una resposta  -en breu- per part del Departament, que us farem arribar. A l’APdC portem des de 1987 treballant en l’Educació com una de les àrees de treball prioritàries, i comptem amb una comissió específica formada per professionals en actiu de l’àmbit de la docència. Per aquest motiu, és prioritari analitzar aquests tipus de decrets i defensar els interessos dels professionals. Un dels nostres objectius és tenir un diàleg constant i fluid amb les institucions, pensem que treballar en xarxa és clau per poder avançar d’una manera òptima.