Actualitat

Escoles de dansa i SGAE: drets i deures

10/05/2013

El passat 9 d’abril, l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) va organitzar una taula de treball amb l’assessora legal Sara Mora, oberta a totes les escoles de dansa de Catalunya, amb l’objectiu d’aclarir els dubtes al voltant de la propietat intel·lectual i els cànons establerts per la utilització de material sonor als centres.

Després de fer un breu repàs al voltant de la legislació existent, Sara Mora va recordar a tots els assistents que sempre s’ha de pagar un cànon pel material que utilitzes quan fas una comunicació pública utilitzant aquella propietat intel·lectual, en treguis o no un rendiment econòmic. “Però si no hi ha comunicació pública i aquella música s’usa per a la docència, està exempta del pagament del cànon de propietat intel·lectual i la llei no discrimina si ets un centre reglat o no. Si la llei no ho discrimina, ells tampoc ho poden fer”.

La propietat intel·lectual vol protegir la creació i està regulada des de 1886 però el seu desplegament i aplicació ha estat gairebé inexistent. Un dels avenços que va destacar l’advocada -aconseguit al congrés de l’OMPI (Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual) al juliol de 2012- és el reconeixent dels drets d’autor a artistes en general, no només a músics i escriptors, també intèrprets i coreògrafs. Segons Sara Mora, és un fet important, però la seva adaptació a la legislació estatal tranquil·lament es pot allargar dos anys. L’advocada en aquest punt va voler fer especial esment a la facilitat amb què un creador signa la cessió dels drets de propietat intel·lectual sense tenir molt clar què cedeix.
 
Els comentaris i exemples de tots els assistents al voltant de la insistència per part dels comercials de les societats de gestió (SGAE) que visiten els centres van posar en evidència que no existeix cap criteri per fer els cobraments. Als centres que només facin docència, SGAE no pot cobrar res. Si es fa una comunicació pública d’aquella música (exhibició, actuació, festival,…) la recomanació legal és demanar un contracte on especifiquin on van els drets que recapten al teu centre, i que puguin acreditar que tenen cedida pel creador la gestió dels drets. 

La xerrada va concloure amb el compromís per part de l’APdC de demanar als advocats de la Federación de Artistas del Estat Espanyol (FAEE) que parlin amb el servei jurídic d’SGAE i puguin obtenir una document on parli de l’exempció de cànon per activitat docent i poder-lo distribuir entre tots els centres.

Els socis i sòcies que tingueu dubtes podeu contactar amb Sara Mora del despatx d’advocats FARDEL Y MORA ABOGADOS amb seu a Madrid:  saramora@icam.es  647558991.