Actualidad

Les arts escèniques als centres d’educació

13/04/2022

Incloure les arts escèniques com a part central als currículums escolars en l’educació reglada encara és una assignatura pendent a casa nostra, malgrat l’evidència dels seus efectes positius per al desenvolupament personal i social, sobretot si ens comparem amb altres països de l’esfera europea.

A través de l’informe “Trabajo de Sísifo. Las artes escénicas en la educación”, l’Academia de las Artes Escénicas reflexiona al voltant de la importància de la pràctica de les arts escèniques en les diferents etapes de l’educació i fa una crida a les institucions per valorar la seva situació en l’ensenyament i prendre decisions que afavoreixin l’enriquiment personal i acadèmic dels alumnes mitjançant les diferents arts escèniques.

Els autors denuncien que la perspectiva utilitarista a l’ensenyament, pròpia del neoliberalisme, aboca el teatre o la dansa al marge del sistema educatiu, així com la regressió que està patint la música, malgrat estar inclosa als currículums escolars.

L’estudi inclou les reflexions dels professionals de l’ensenyament de les arts escèniques a centres públics i privats al voltant de l’estatus d’aquestes disciplines en la formació reglada (primària, secundària, batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics i universitaris) i no reglada.

Podeu consultar i descarregar-vos l’informe:

Motos, T., Giménez, C., Gassent, R. (2021). Trabajo de Sísifo. Las artes escénicas en la educación. 

Font: Interacció de la Diputació de Barcelona.