Formació

Internacionalització de projectes i organitzacions culturals

Cursos mensuals, trimestrals i anuals

Del 9 al 23 de marzo del 2023

Online, Online

Dijous de 10:00 a 13:00

9 de marzo del 2023

50€

40 €

Per a Professionals

APGCC

Online

Valérie Weerts i Cristina Bosch

https://gestiocultural.org/curs/86/Internacionalitzacio-de-projectes-i-organitzacions-culturals/

comunicacio@gestiocultural.org

El programa s’organitza en 3 sessions, de 3 hores de durada cada una.

Programa

1a Sessió: Estratègies per la internacionalització del sector de la cooperació cultural. Introducció al marc general de polítiques, programes i instruments financers per a la cooperació cultural internacional i al rol del sector no governamental i de les xarxes culturals.

2a Sessió: Línies de finançament de la Unió Europea. Presentació de les línies de finançament de la Unió Europea per a la cultura i posicionament de les organitzacions. Tècniques per al disseny de les propostes.

3a Sessió: Capacitat tècnica i financera per a l’accés al finançament internacional. Administració i control financer de projectes finançats per la Unió Europea. Anàlisi de casos pràctics.