Actualitat

Es publiquen les convocatòries de subvenció 2010 del CoNCA per a activitats

07/04/2010

Data límit: 27 d’abril

S’obre convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el pensament per l’any 2010.

L’objecte d’aquesta convocatòria és subvencionar la realització de projectes d’activitats de suport als sectors professionals catalans en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el pensament. Així mateix, té per objecte subvencionar projectes que promoguin les noves tendències artístiques o la interdisciplinarietat.

Aquesta convocatòria de subvencions té les modalitats següents:

a) Suport a associacions professionals altament representatives dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals o la música i a col·legis professionals, per a activitats que tenen com a la finalitat la millora professional dels seus associats i/o col·legiats i dels professionals dels sectors esmentats en general.

b) Suport a entitats privades sense ànim de lucre que disposen d’un equipament des d’on s’impulsen projectes estables de suport als professionals dels sectors de les arts escèniques, la música o les arts visuals. Els projectes han de preveure que els equipaments ofereixin recursos als artistes i creadors, promoguin activitats que afavoreixin i difonguin la creació artística i cultural i aportin serveis i eines per vehicular l’intercanvi d’idees.

c) Suport a projectes singulars de difusió en els àmbits artístics i del pensament: les arts escèniques, la música, les arts visuals, el pensament i la cultura científica i els nous moviments culturals, que duguin a terme empreses, entitats i agrupacions.
Les activitats han de ser d’interés pel seu sector i han de promoure l’intercanvi professional d’informació i la vertebració i visibilitat de l’àmbit corresponent.

Els projectes s’han de realitzar durant l’any 2010.

Per a més informació, veure la pàgina del CoNCA, aquí.