Actualitat

Es presenta un programa d’acompanyament i formació per a la transformació i consolidació d’Empreses d’Economia Social i Solidària al sector cultural

26/01/2018

L’Ajuntament de Barcelona i la consultoria Coopdemà impulsen el programa d’acompanyament i formació per a la transformació i consolidació d’ESS (Empreses d’Economia Social i Solidària) al sector cultural.

L’objectiu és difondre entre projectes associatius, empresarials i d’emprenedoria del sector cultural els avantatges de les ESS, així com la possibilitat de donar continuïtat a les seves activitats econòmiques, oferint formació i acompanyament expert als projectes que vulguin dur a terme el procés de conversió o, en el cas d’ESS ja operatives, orientar-les i acompanyar-les vers la seva consolidació, sense cap cost econòmic per als participants. Alhora, la consolidació de les ESS s’afavorirà a través de la promoció de projectes als quals intervinguin entitats privades i/o públiques, fomentat la intercooperació entre tots els agents.

Destinataris

El projecte s’adreça al sector cultural: companyies d’arts escèniques o d’espectacles en viu (artistes, tècnics), associacions culturals, col·lectius d’estudiants o graduats universitaris de graus vinculats a l’àmbit de la cultura, gestors culturals, etc.

Accions

 • Sessions formatives grupals o individuals.
 • Acompanyament individual per part de professionals especialitzats en cadascuna de les àrees tractades:

  1. Econòmica i financera.
  2. Jurídica i societària.
  3. Laboral.

  Les iniciatives interessades en participar es poden adreçar a:
  Alícia Bolancé
  projectes@coopdema.cat
  Tel: 93 264 03 56 / Extensió 230