Actualitat

Es planteja reformular la llei de Mecenatge a Espanya

25/01/2012

L’actual govern d’Espanya ha comunicat la seva intenció imminent de modificar la Llei de Mecenatge que regula les activitats culturals. Aquesta reforma pretén facilitar l’entrada de capital privat en l’àrea cultural, perquè aquesta es vegi menys afectada després de les retallades del Ministeri de Cultura.

Els agents d’aquest sector veuen clara una necessitat de canviar la Llei de Mecenatge perquè a través del capital privat es pugui mantenir la mateixa activitat cultural al país.

L’actual llei de 2002 permet desgravar als particulars fins a un 25% d’IRPF del que s’ha aportat a institucions artístiques. En el cas de les empreses, la part de l’impost de societats tornada arriba fins al 35%. En canvi, en altres països europeus com França o Anglaterra la desgravació per contribuir a causes culturals arriba al 60 i 70%. Als EUA la desgravació per aportacions i donacions filantròpiques arriba al 100%.

Espanya, lluny d’aquestes xifres, ha de reformar la seva Llei de Mecenatge per incentivar la participació del capital privat.

Més informació: Ley de Mecenazgo, prioridad cultural – Ley de Mecenazgo, prioridad cultural El País