Actualitat

Es crea el ParlaMent Ciutadà de Cultura per incidir en les polítiques culturals impulsades per l’Ajuntament de Barcelona

13/05/2019
El dissabte 11 de maig es va crear el ParlaMent Ciutadà de Cultura de Barcelona, amb la voluntat d’incidir en les polítiques culturals impulsades per l’Ajuntament de Barcelona.
La iniciativa, neix de la Jornada de Política Cultural Municipalista que es va celebrar a finals de gener a l’Antic Teatre. L’objectiu del ParlaMent Ciutadà és el de garantir el suport i la visibilitat de les diferents realitats i manifestacions artístiques i culturals, assegurar la continuïtat dels projectes de base de llarga trajectòria, crear espais i canals de comunicació eficients, garantir la transparència en la gestió dels equipaments, dotar els espais de la cultura de codis ètics i fomentar la direcció col·legiada, entre altres propostes, així com dur a terme  una anàlisi crítica de què és i què ha sigut l’ICUB o debatre la creació d’un Observatori Municipal de la Cultura.
Es redactarà un document, al qual s’hi podran sumar al·legacions, i hi haurà una nova reunió l’1 de juliol.
A continuació teniu accés a la sessió de constitució del primer ParlaMent Ciutadà de Cultura de Barcelona.