Actualitat

Nova estadística sobre la població ocupada en el sector cultural

06/05/2022

L’Enquesta de població activa (EPA) és una estadística per mostreig de caràcter continu que realitza l’INE amb periodicitat trimestral per a tot el territori espanyol, l’objectiu principal de la qual és conèixer la relació amb l’activitat econòmica de la població. L’Idescat amplia trimestralment els resultats de l’EPA per a l’àmbit de Catalunya.

Les darreres xifres publicades mostren que la població ocupada en el sector cultural se situa en 177.700 persones i disminueix un 4,5% interanual i un 8,2% intertrimestral. Per sexe, el sector de la cultura ocupa 105.500 homes i 72.200 dones.

Per situació professional, la població assalariada augmenta un 7,3 % aquest trimestre, i la no assalariada disminueix en un 23,1 %. El sector cultural aplega el 5,1% de la població ocupada a Catalunya, aquest quart trimestre de 2022. Pel que fa a l’Estat espanyol, la població ocupada en el sector cultural ha augmentat un 0,4 % respecte l’any anterior i el percentatge sobre la població ocupada total és del 3,8 %.