Actualitat

Enquesta dirigida a artistes i creadors per a l’Estatut de l’Artista del CoNCA

02/10/2013

L’Estatut de l’Artista és una antiga reclamació del sector artístic que recull aspectes com el del currículum formatiu, la contractació, la tributació i la propietat intel·lectual, entre d’altres temes vinculats a l’àmbit professional de la cultura. En aquest sentit, la reivindicació continuada del sector va dirigida a la poca adequació que mostra la reglamentació existent pel que fa a aquestes qüestions.

El CoNCA ha encarregat a un bufet d’advocats el treball d’elaborar una proposta de solucions ad hoc a les principals problemàtiques detectades en cada un dels sectors o professions artístiques així com en una estratègia d’actuació per a la seva implementació concretant-se en un Estatut de l’Artista.

Amb l’objectiu de validar l’anàlisi sobre l’Estatut de l’Artista que el CoNCA ha realitzat a partir de les aportacions de les associacions representatives dels sectors, ha decidit impulsar dues accions per a les que us demanem la vostra col·laboració.

Degut a la importància que té el tema per al nostre col·lectiu professional, us demanem que contesteu aquest qüestionari al que podreu accedir a través de l’enllaç que us facilitem a continuació.

www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1595886

Respondre a l’enquesta només us ocuparà vint minuts i la vostra aportació pot ser molt important per a la millora de la situació jurídica i laboral de la nostra professió.

Data límit per a contestar l’enquesta: 20 d’octubre