Actualitat

En marxa l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

01/02/2012

•    El conseller destaca que el projecte obligarà a afinar les polítiques de foment de la cultura; a evitar duplicitats i contradiccions entre organismes; a gastar bé els recursos; a facilitar l’accés als ajuts als beneficiaris; i a assegurar uns mecanismes d’avaluació de les subvencions

•    La posada en funcionament de la Finestreta Única de Subvencions comporta un estalvi en la gestió dels ajuts culturals de 2,1 milions euros

El Departament de Cultura ha presentat avui el projecte Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural- Finestreta Única de Subvencions, que simplifica i unifica en una finestreta única totes les subvencions del Departament de Cultura i les entitats que s’hi adscriuen. L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural- Finestreta Única de Subvencions té com a objectius millorar l’eficàcia de les subvencions, optimitzar-ne els recursos, facilitar la seva gestió administrativa i actualitzar els mecanismes d’adjudicació d’ajuts.

La finestreta única agilitza, modernitza, simplifica i millora els tràmits que fan els ciutadans i els sectors professionals de la cultura en relació amb les subvencions per tal de donar-los una millor resposta. Vol donar resposta a les persones, empreses i entitats sol·licitants d’ajuts, que demanden una relació de confiança, simple, àgil amb l’Administració. Per això fomenta la racionalització de les línies de subvenció i de les tramitacions i la tramitació electrònica.

La posada en funcionament de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural-Finestreta Única de Subvencions comporta un estalvi directe en la gestió dels ajuts culturals de 2,1 milions euros i una reducció del cost de mitjana per expedient, que passa de 346 euros a 169 euros.
        
El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i el secretari general de Cultura, Xavier Solà, han presentat el projecte. El conseller ha destacat els eixos que promou l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural-Finestreta Única de Subvencions: “Obligar els organismes públics a afinar les polítiques de foment de la cultura, que no poden ser rutinàries; evitar tota mena de duplicitats i contradiccions entre organismes diferents; gastar bé els recursos; facilitar l’accés als beneficiaris mitjançant una administració més àgil; i assegurar uns mecanismes d’avaluació de les subvencions.”

El secretari general de Cultura, Xavier Solà, que l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural-Finestreta Única de Subvencions “situa el ciutadà al centre de les polítiques”. “En els processos de pagament, de comprovació d’una sol·licitud de subvenció, es partirà de la idea que els ciutadans de Catalunya que demanen un ajut ho fan bé, per la qual cosa s’estableix una relació de confiança amb l’Administració”,  ha afirmat.

Més informació