Actualitat

Els nous gestors de Sant Andreu Teatre volen potenciar la dansa

31/01/2008

Des del dia 30 de gener de 2008, el teatre municipal SAT! Sant Andreu Teatre de Barcelona està gestionat per una nova empresa, N54 Produccions SL, que substitueix a l’anterior equip gestor, 08030 Gestió Teatral SL.

Després d’un concurs públic convocat pel districte de Sant Andreu, ha estat aquesta l’empresa guanyadora, formada per Oscar Rodríguez, Montse Puga i Andrea Fantoni, que ja formaven part de l’anterior equip del SAT! com a director, responsable de campanyes escolars i gerent, respectivament.

A partir de la temporada vinent, 2008-09, SAT! vo potenciar el teatre familiar i juvenil convertint el SAT! en un teatre que produeixi i exhibeixi espectacles de la màxima qualitat d’aquest gènere, i sigui un espai de reflexió del sector.

En el terreny de la dansa contemporània i en col·laboració amb la companyia resident, Thomas Noone Dance, oferiran un tipus de dansa assequible als espectadors no especialitzats i que pugui, per tant, crear nous espectadors sense perdre aquells que hi assisteixen habitualment. Les companyies de dansa del país trobaran aquí un espai on exhibir en òptimes condicions el seu treball, i també s’oferiran com a espai per discutir i millorar la realitat del sector.

En l’altre gran eix de la programació, el teatre per a adults, el SAT! jugarà un paper d’exhibidor, buscant el màxim equilibri entre la qualitat dels espectacles programats i la seva rendibilitat econòmica.

També dedicaran una atenció especial a les entitats dedicades a les arts escèniques del districte de Sant Andreu, amb la pretensió de ser un teatre dinamitzador i col·laborador de les seves activitats.

En definitiva, és la intenció del Districte de Sant Andreu i l’empresa gestora que el SAT! esdevingui un espai referent de la ciutat en el teatre familiar i juvenil, la dansa i la programació d’adults.