Actualitat

Els Hàbits i les Pràctiques Culturals a l’Espanya del 2019. Resultats de l’enquesta de consum cultural.

06/11/2019
A l’apartat de documentació online de la DIBA podeu consultar els resultats de l’enquesta elaborada per la Divisió d’Estadística i Estudis, Secretaria General Tècnica del Ministeri de Cultura i Esports d’Espanya sobre Hàbits i Pràctiques Culturals a Espanya entre 2018-2019.
Compta amb el conjunt de la població a partir de 15 anys, per donar resposta a sobre les pràctiques culturals més o menys habituals. La finalitat del projecte és múltiple: d’una banda, avaluar l’evolució dels principals indicadors relatius als hàbits i pràctiques culturals; i, d’altra, aprofundir en altres aspectes rellevants en l’àmbit cultural, sobretot pel que fa als consums culturals.
En termes generals, el titular és que creix el consum cultural a Espanya: augmenten els lectors, l’assistència al cinema i les visites a monuments, museus i exposicions. Tot i que més del 65% dels espanyols no van mai al teatre ni a concerts.
Si ens enfoquem en els espectacles en viu, cada any el 46,8% dels investigats assisteix a espectacles en directe, destacant entre ells els concerts de música actual amb un 30,1%, i el teatre amb un 24,5%. Amb menor freqüència es troben l’assistència a concerts de música clàssica (9,4%), dansa (8%), espectacles de circ (7,3%), òpera (3,3%), o sarsuela (1,5%).
En quant a l’assistència a espectacles de dansa, els de ballet clàssic són els més freqüents, amb un 38,6%, seguits de dansa contemporània amb un 26%, de dansa espanyola o flamenc amb16,4%, dansa folklòrica o ètnica amb un 8,8%. Més de la meitat dels enquestats hi va acudir en cap de setmana (58,6%). El 30,5% ho van fer amb entrada gratuïta, el 10,8% amb abonament o algun tipus de descompte i el 84,2% en instal·lacions dedicades a aquesta finalitat. Entre aquells que van obtenir entrada no gratuïta, el 33,0% va utilitzar Internet per a la seva adquisició.
Podeu consultar el document complet aquí.