Actualitat

Els graduats en dansa poden exercir de monitors esportius

23/07/2015

Els professionals que tenen la titulació de grau professional de dansa ja es poden inscriure en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya com a monitors esportius (Segons la Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport).

Aquest registre és de tècnics esportius i d’obligatòria inscripció per tots aquells que vulguin impartir dansa i activitats amb suport musical en gimnasos, sales de condicionament físic i centres esportius anàlegs, de titularitat pública o privada en l’àmbit territorial de Catalunya.

La professió de monitor o monitora esportiu professional d’un esport determinat permet fer funcions d’instrucció esportiva, formació, animació, condicionament físic, millora de la condició física, control i altres funcions anàlogues respecte a les persones que aprenen i practiquen aquest esport, si aquesta pràctica no va enfocada a la competició esportiva.

Des de la comissió d’educació de l’APdC valorem aquesta nova sortida professional per als titulats professionals de dansa ja que deixa més clar un possible recorregut després d’obtenir la titulació. Tot i així, pensem que la titulació professional de dansa hauria d’equivaldre a una titulació de tècnic superior i no a una de tècnic mig, tal com ho preveu la llei. A l’APdC seguim treballant a nivell autonòmic i a nivell estatal per a millorar aquesta situació, i per al reconeixement dels titulats superiors en dansa.
 
Llegir la nova llei 7/2015