Actualitat

Eleccions per a la Junta de l’APdC 2020-2023

14/11/2019

Com marquen els estatuts de l’APdC, cada tres anys hi ha eleccions per escollir la Junta Directiva de l’Associació. L’actual junta finalitza el seu mandat el 28 de febrer de 2020, i és per això que us informem que el proper 16 de desembre de 2019 s’obrirà el termini per a presentar candidatures per al nou mandat. Des d’aquesta data i fins al 19 de gener de 2020 podeu enviar les vostres candidatures.

Qui pot formar part de la junta?

Qualsevol grup de socis o sòcies de l’APdC de com a mínim 7 persones: president/a, vicepresident/a, tresorer/a, secretari/a i vocals.
 

Què implica ser membre de junta?

Decidir quines són les línies de treball de l’APdC i quins projectes desenvolupa. Reunir-se periòdicament amb els altres membres de la junta. Representar a l’APdC davant del sector i les institucions. Es tracta d’una feina voluntària (no remunerada).

Què ha de tenir una candidatura?

A les candidatures presentades hi ha de constar el nom de tots els candidats/es i el càrrec al qual es presenten. També un resum del projecte que es proposa i els objectius principals d’aquest (de 5 a 10 pàgines).

Com enviar una candidatura?

Per e-mail: info@dansacat.org o per correu postal: Carrer d’Eugeni d’Ors, 12. 08028 Barcelona.

Es podran enviar candidatures des del 16 de desembre de 2019 fins al 19 de gener de 2020, ambdós inclosos.

Com es farà difusió de les candidatures?

L’APdC farà arribar als associats i associades -a través de correu electrònic-  els programes i altres comunicacions. S’enviarà com a mínim una vegada, a partir del 22 de gener.

* Les candidatures que es presentin a elecció tenen dret a comunicar el programa d’actuació als associats i associades abans de la data de l’elecció. A aquests efectes, tenen dret a disposar de la llista dels associats i associades amb antelació suficient.
 

Qui i com s’escull la nova junta?

Les candidatures rebudes es faran públiques a través de www.dansacat.org i s’enviaran per correu electrònic als socis i sòcies de l’APdC, els quals, mitjançant votació presencial, vot per correu postal o vot electrònic (a través de formulari), escolliran qui formarà la propera junta. Els integrants de la candidatura més votada seran escollits membres de l’òrgan de govern.

La votació per correu postal (indicant el vostre nom i cognoms, i número d’associat/da) es farà efectiva del 17 de febrer de 2020 fins al 21 de febrer de 2020.

La votació electrònica (a través de formulari) es farà efectiva del 17 de febrer al 27 de febrer de 2020.

Hi haurà votació presencial a l’Assemblea extraordinària: divendres 28 de febrer (de 10 a 14h).

RESUM DEL CALENDARI:

Termini per presentar candidatures per al nou mandat: del 16 de desembre del 2019 fins al 19 de gener de 2020, ambdós inclosos.

Campanya electoral: del 20 de gener de 2020 al 14 de febrer de 2020.

Votació per correu postal, indicant el vostre nom i cognoms, i número d’associat: del 17 de febrer de 2020 al 21 de febrer de 2020.

Votació electrònica (formulari que s’enviarà per correu electrònic als socis): del 17 de febrer al 27 de febrer de 2020.

Vot presencial a l’Assemblea extraordinària: divendres 28 de febrer de 2020 (de 10 a 14h).
Podeu consultar els Estatuts de l’APdC aquí.