Actualitat

Eleccions per a la Junta de l’APdC 2014-2017

04/12/2013

L’actual Junta directiva de l’APdC finalitza el seu mandat el 28 de febrer de 2014. Com ja sabeu cada tres anys hi ha eleccions, per això us informem que el proper 16 de desembre s’obrirà el termini per a presentar candidatures per al nou mandat. Des d’aquesta data i fins al 20 de gener de 2014 podeu enviar les vostres candidatures.

Qui pot formar part de la junta?

Qualsevol grup de socis o sòcies de l’APdC de com a mínim 7 persones: president/a, vicepresident/a, tresorer/a, secretari/a i vocals.

 
Què implica ser membre de junta?

Decidir quines són les línies de treball de l’APdC i quins projectes desenvolupa.
Dedicar, com a mínim, un dia al mes a reunir-se amb els altres membres de la junta.
Representar a l’APdC davant del sector i les institucions. Fer un feina voluntària (no remunerada).

 
Què ha de tenir una candidatura?

A les candidatures presentades hi ha de constar el nom de tots els candidats/es i el càrrecs al que es presenten.

Un resum del projecte que es proposa i els objectius principals d’aquest (de 5 a 10 folis).

Com enviar una candidatura?

Per e-mail: info@dansacat.org o per correu postal: Fabra i Coats- carrer de Sant Andrià, 20. 08030 Barcelona.

Es podran enviar candidatures des del 16 de desembre de 2013 fins al 20 de gener de 2014, ambdós inclosos.

 
Com es farà difusió de les candidatures?

L’APdC farà arribar als associats -a través del correu electrònic-  els programes i altres comunicacions. S’ enviarà com a mínim una vegada, a partir del 23 de gener.

* Les candidatures que es presentin a elecció tenen dret a comunicar el programa d’actuació als associats abans de la data de l’elecció. A aquests efectes, tenen dret a disposar de la llista dels associats amb antelació suficient.

 
Qui i com s’escull la nova junta?

Les candidatures rebudes es faran públiques a través de www.dansacat.org i els socis/es de l’APdC, mitjançant votació presencial o vot per correu (postal o electrònic), escolliran qui formarà la propera junta. Els integrants de la candidatura més votada són escollits membres de l’òrgan de govern.

La votació per correu postal es farà efectiva del 17 de febrer de 2014 fins al 21 de febrer de 2014.

La votació per correu electrònic es farà efectiva del 15 de febrer al 27 de febrer.

Hi haurà votació presencial a l’Assemblea extraordinària: divendres 28 de febrer de 2014 (de 10 a 14h).

RESUM DEL CALENDARI:

Termini per presentar candidatures per al nou mandat: del 16 de desembre del 2013 fins al 20 de gener de 2014, ambdós inclosos.

Campanya electoral: del 21 de gener de 2013 al 14 de febrer de 2014.

Votació per correu postal: del 17 de febrer de 2014 al 21 de febrer de 2014.

Votació per correu electrònic (info@dansacat.org) indicant el vostre nom i cognoms, i número d’associat: del 15 de febrer al 27 de febrer.


Vot presencial a l’Assemblea extraordinària: divendres 28 de febrer de 2014 (de 10 a 14h).