Actualitat

Eleccions per a la Junta de l’APdC 2011-2014

16/12/2010

L’actual Junta directiva de l’APdC finalitza el seu mandat el 28 de febrer de 2011. Com ja sabeu cada tres anys hi ha eleccions, per això us informem que el proper 19 de desembre s’obrirà el termini per a presentar candidatures per al nou mandat. Des d’aquesta data i fins al 21 de gener de 2011 podeu enviar les vostres candidatures.

Qui pot formar part de la junta?

Qualsevol grup de socis o sòcies de l’APdC de com a mínim 7 persones: president/a, vicepresident/a, tresorer/a, secretari/a i vocals.

Què implica ser membre de junta?

Decidir quines són les línies de treball de l’APdC i quins projectes desenvolupa.
Dedicar, com a mínim, un dia al mes a reunir-se amb els altres membres de la junta.
Representar a l’APdC davant del sector i les institucions.
Fer un feina voluntària (no remunerada).

Què ha de tenir una candidatura?

A les candidatures presentades hi ha de constar el nom de tots els candidats/es i el càrrecs al que es presenten.
Un resum del projecte que es proposa i els objectius principals d’aquest (de 5 a 10 folis).

Com enviar una candidatura?

Per e-mail: info@dansacat.org o per correu postal: Via Laietana 52, entr. 7a 08003 Barcelona.
Es podran enviar candidatures des del 19 de desembre del 2010 fins al 21 de gener de 2011, ambdós inclosos.

Com es farà difusió de les candidatures?

L’APdC farà arribar als associats -a través del correu electrònic-  els programes i les altres comunicacions que siguin raonables. Els enviarà com a mínim una vegada, a partir del 22 de gener.

* Les candidatures que es presentin a elecció tenen dret a comunicar el programa d’actuació als associats abans de la data de l’elecció. A aquests efectes, tenen dret a disposar de la llista dels associats amb antelació suficient.

Qui i com s’escull la nova junta?

Les candidatures rebudes es faran públiques a través de www.dansacat.org i els socis/es de l’APdC, mitjançant votació presencial o vot per correu ordinari, escolliran qui formarà la propera junta. Els integrants de la candidatura més votada són escollits membres de l’òrgan de govern.

La votació per correu postal es farà efectiva des del 16 de febrer de 2011 fins al 22 de febrer de 2011.
Hi haurà votació presencial a l’Assemblea extraordinària: dilluns 28 de febrer de 2011.

RESUM DEL CALENDARI:

Termini per presentar candidatures pel nou mandat: del 19 de desembre del 2010 fins al 21 de gener de 2011, ambdós inclosos.
Campanya electoral: del 22 de gener de 2011 al 15 de febrer de 2011.
Votació per correu postal: del 16 de febrer de 2011 al 22 de febrer de 2011.
Vot presencial a l’Assemblea extraordinària: dilluns 28 de febrer de 2011.

L’actual Junta directiva de l’APdC està formada per Jordi Cortés (president), Toni Cots (vicepresident), Anne Morin (tresorera), Anna Roblas (secretària), vocals: Beatriu Daniel, Xavier Martínez i Mercedes Recacha.