Actualitat

El XID: Festival de dansa de Cardona, arriba a la seva 5a edició

29/06/2009

El Festival de dansa de Cardona, XID arriba a la seva 5a edició -el proper 19 de juliol- carregat de propostes de programació i de formació. Des del seu inici el plantejament del Festival ha estat nodrir a través de l’art del moviment, els espais socials, patrimonials i urbans d’una zona que acull l’esdeveniment amb un sentit familiar i proper.

La proposta fonamental del XID és utilitzar els elements que ofereix una vila amb les peculiaritats patrimonials i socials de poble per a programar dansa acostant-la a la identitat col·lectiva d’una zona establint una relació diferent entre la creació i el públic.

Trobaràs més informació a: www.issimm.com