Actualitat

El sector de la cultura i la creació té el doble de població ocupada que sectors com l’alimentari, el químic o el de l’automòbil

11/03/2014

L’atur en aquest àmbit és més reduït, l’edat mitjana dels ocupats més baixa i té una taxa d’autoocupació més elevada

El 6 % de la població activa a Catalunya està ocupada en el sector de la cultura i la creació (163.300 persones), fet que representa el 20% d’ocupats en cultura de tot l’Estat, segons l’última Enquesta de Població Activa corresponent a l’any 2013.

El treball Ocupació en el sector de la cultura i la creació 2013 analitza les característiques de la població activa en aquest sector productiu a Catalunya i en fa una radiografia del tipus de treballador per edat, sexe i grau d’autoocupació, així com la incidència en les taxes d’atur.

El sector de la cultura i la creació ha guanyat pes en els darrers anys a causa de la transformació de l’economia mundial cap a un model basat en les tecnologies de la informació i la comunicació. Per tant, es fa imprescindible l’anàlisi del sector cultural com a activitat productiva i font d’ocupació.

Els treballadors en cultura i creació tenen uns trets peculiars que els diferencien de la resta de població ocupada a Catalunya. Així per exemple, hi ha un 21% d’ocupats menors de 29 anys, quan la taxa general és del 14%. També destaca un major grau d’autoocupació (30% davant del 16%). D’altra banda, gairebé 2 de cada 3 treballadors són homes, quan al mercat de treball general les dones representen quasi la meitat dels efectius.

Quant a la població desocupada, el sector de la cultura i la creació presenta una taxa d’atur més baixa que la del global de l’economia catalana. Si bé la incidència de l’atur és més gran entre els més joves, cal destacar que el percentatge és significativament més baix en aquest sector. A l’inrevés de la tendència general, la desocupació femenina és superior a la dels homes.

Més informació:

Ocupació en el sector de la cultura i la creació 2013