Actualitat

El sector cultural i creatiu representa el 3,2 % del valor afegit brut (VAB) de l’economia catalana

03/06/2014

Malgrat la caiguda del nombre d’empreses entre 2008 i 2011, s’ha mantingut la taxa d’ocupació

 

A partir de l’anàlisi i la combinació de tres variables principals (valor afegit brut, empreses i ocupats), i prenent com a font les dades de l’Enquesta Anual de Serveis 2011 de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el treball Magnituds econòmiques i ocupacionals del sector cultural i creatiu de l’economia catalana. 2011  mostra l’evolució econòmica i ocupacional del sector de la cultura i la creació a Catalunya entre els anys 2008 i 2011.

Per a més informació, consulteu la pàgina web Dades Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Podeu consultar altres números de DeCultura des d’aquest enllaç.