Actualitat

El projecte Practics de mobilitat cultural a la UE crea els Infopunts

02/02/2010

El projecte Practics – que facilita la mobilitat dels professionals de la cultura dins la  UE- ha creat una nova eina d’informació, els Infopunts, fonts virtuals d’informació i atenció pensades per a prestar servei als artistes i professionals de la cultura per a què puguin desenvolupar una carrera internacional. Aquests Infopunts ofereixen informació sobre el sector cultural, el mercat laboral, les oportunitats de finançament per la mobilitat cultural i els aspectes jurídics que l’afecten. Actualment, els Infopunts operen a Bèlgica, els Països Baixos, l’Estat espanyol i al País de Gal·les.

A Barcelona, trobem Interarts (c/ Mallorca, 272, 9a planta), que funciona com a Infopunt. Recentment ha publicat materials d’informació sobre les línies de finançament per a la cooperació cultural internacional i sobre l’ocupació i formació cultural per a treballar o estudiar en aquest sector a Espanya o bé participar en activitats de mobilitat cultural de l’Estat espanyol cap a altres parts d’Europa.