Actualitat

El programa estatal PLATEA de l’INAEM donarà suport a la circulació d’espectacles d’arts escèniques

16/10/2013

El director general de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM), Miguel Ángel Recio Crespo, ha donat a conèixer els detalls del programa PLATEA, el programa estatal que a través d’aquest Institut, pretén reactivar la circulació d’espectacles d’arts escèniques en espais de les entitats locals. El circuit , que compta amb una dotació per a la primera edició de 6 milions d’euros, s’estima que beneficiï a mínim 200 companyies i promogui entorn a 1200 actuacions, que es duran a terme entre els mesos de març i desembre de 2014 , en uns 150 teatres municipals.

Impuls al sector
Durant la seva intervenció, el director general de l’INAEM ha destacat que el programa PLATEA és l’acció més important d’impuls a les arts escèniques duta a terme fins ara pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport : “A part de la important dotació econòmica amb la que compta, la finalitat de PLATEA és reactivar la programació dels teatres municipals mitjançant la contractació conjunta de companyies d’arts escèniques per l’INAEM i les entitats locals .

Minimitzar el risc
A través d’ PLATEA , i per minimitzar els riscos d’ambdues parts , l’INAEM assumirà la diferència entre l’ingrés per taquilla i la memòria cau pressupostat per la companyia  D’ aquesta manera es vol fer front al problema actual que afronten els ajuntaments per programar, davant la reducció dels seus pressupostos, i al de les companyies, que veuen massa risc en acceptar la taquilla com a forma de contractació per l’ incertesa que suposen les recaptacions en el context econòmic actual .

Reactivar la programació local
Amb aquesta fórmula es vol revifar i enriquir la programació cultural dels equipaments escènics locals construïts o rehabilitats en les últimes dècades, i fomentar la gestió autosostinguda dels teatres públics de titularitat local, reforçant així la professionalització i especialització dels gestors culturals i programadors municipals.

Condicions de participació
Adhesió al programa: Cada entitat local es podrà adherir fins al 31 de desembre de 2013 a PLATEA amb un sol espai escènic de titularitat pública local, la gestió podrà ser pública o privada .

Catàleg d’espectacles: Per a garantir tant la qualitat com la diversitat de les propostes, l’INAEM elaborarà i oferirà a les entitats locals adherides un catàleg d’espectacles de companyies espanyoles, seleccionats per un comitè assessor format per experts independents de reconegut prestigi i representants de les entitats locals i de les comunitats autònomes. El catàleg constarà d’informació artística i tècnica dels espectacles , així com el pressupost i memòria cau a preu de mercat . Al catàleg hi haurà un únic espectacle per cada companyia o empresa productora.

Més informació: www.danza.es/actualidad/el-inaem-presenta-platea