Actualitat

El Parlament proposa que el pressupost de Cultura arribi al 2% l’any 2026

16/12/2020

La Comissió de Cultura assegura que caldrà augmentar un 0,33% anual a partir de 2022

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquesta setmana una proposta de resolució per incrementar el pressupost de Cultura fins arribar al 2% abans de 2026. La Comissió de Cultura reunida el passat dilluns 14 de desembre ha demanat que “en el termini de quatre exercicis econòmics caldrà que el pressupost de cultura assoleixi la xifra aprovada per aquesta cambra”. Això significa incrementar anualment un 0,33% sobre el total de pressupost aprovat, “entenent que el pressupost del 2021 haurà d’anivellar-se a l’1% del pressupost que arpovi la cambra”.

Aquesta demanda també entén la cultura com “un bé essencial per al desenvolupament humà personal i col·lectiu” i reconeix “la necessitat de declarar els drets culturals de la ciutadania, d’acord amb els tractats internacionals, amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat universal de la ciutadania a la cultura”.

La plataforma Actua Cultura s’ha pronunciat al respecte d’aquesta resolució i reclama que caldria assolir el 3% en “un màxim” de tres anys i que el primer any convindria arribar al 50% del total d’aquest increment.