Actualitat

El Parlament aprova la posada en marxa d’un cens de professionals de les arts escèniques

03/05/2012

Ahir, 2 de maig, la Comissió de llengua i cultura al Parlament de Catalunya, va aprovar per unanimitat el suport de l’anàlisi jurídica de l’elaboració del cens de professionals de les arts escèniques i audiovisuals, i la seva posterior realització per part del Departament de Cultura, una proposta del grup parlamentari d’ERC, impulsada per SindicArt.

Al desembre 2011 SindicART va presentar un projecte per elaborar un cens de professionals al Departament de Cultura de la Generalitat. Des del Departament finalment s’ha vist la necessitat de realitzar aquest cens i s’ha designat a la Direcció General de Promoció i Comunicació Cultural per seguir-ne el desenvolupament. Fins al moment hem mantingut dues reunions de treball.

Un cens de professionals del sector de l’espectacle i audiovisual és un pas importantíssim per definir millor les professions del sector i per poder certificar el grau de representativitat de les associacions professionals, i així promoure els canvis legals necessaris per equiparar el sector artístic a altres sectors, en quant a drets laborals, sindicals i socials.