Actualitat

El Parlament aprova diverses resolucions per pal·liar els efectes de la crisi en la cultura i desencallar l’aplicació de l’Estatut de l’Artista

08/07/2020
Divendres 3 de juliol es duia a terme l’última sessió del debat monogràfic sobre la Covid-19, que va tractar sobre la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19, les mesures aprovades per fer-hi front i les accions previstes de protecció social i reactivació econòmica, i sobre la reconstrucció de Catalunya davant de l’impacte de la pandèmia de la Covid-19.

El Ple va provar 70 resolucions, entre les quals n’hi va haver de concretes sobre la cultura. Destaquen: 
– Acordar un calendari concret per tal que el pressupost del Departament de Cultura arribi al 2% del total del pressupost de la Generalitat de Catalunya.
– Presentar al Parlament de Catalunya, en un termini màxim de tres mesos, un pla de desenvolupament de l’informe 36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura, realitzat pel CoNCA a partir de les seves competències estatutàries.
– Desenvolupar les mesures previstes en l‘Estatut de l’Artista que són competència de la Generalitat de Catalunya i instar al Govern de l’Estat l’impuls i desenvolupament de totes les mesures de l’àmbit laboral i fiscal, que no són competència del govern català.
– Impulsar un cens de treballadors i treballadores de la cultura per tal d’aconseguir un epígraf d’Hisenda adequat a la seva realitat laboral.
En aquest article de Cultura21 trobareu la llista de totes les propostes de resolució aprovades.

Una resolució és una declaració per la qual el Parlament manifesta una opinió o una voluntat, proposa actuacions o dona suport a algú. No és un text normatiu i, per tant, no té la força vinculant de la llei, però sí força de compromís polític. L’APdC farà seguiment i pressió perquè aquestes delaracions d’intencions es tradueixin en apovació de lleis que millorin les condicions del sector cultural.