Actualitat

El Pacte laboral queda suspès. Des de l’APdC us fem arribar les taules salarials recomanades pel 2010

20/07/2010

-El Pacte laboral queda suspès per falta d’acord amb l’Associació de Companyies

-L’APdC hem elaborat un document amb les taules salarials com a punt de referència pel que fa a les condicions laborals del sector de la dansa

-A l’APdC continuem oberts a treballar conjuntament amb l’Associació de Companyies en qualsevol iniciativa que promogui una millora de les condicions laborals


Al 2005 l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) i l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya (ACPDC) vam signar un pacte laboral que va suposar un important avenç en la regulació del sector. Al 2008 l’APdC vam constituir una comissió sindical -formada per 11 professionals de perfils molt diversos- amb l’objectiu de revisar-lo, actualitzar-lo i cobrir les mancances detectades.

Tal i com ja vam informar als socis a la nostra assemblea anual, al llarg del 2009 les negociacions amb l’Associació de Companyies no estaven resultant satisfactòries. S’havia arribat a acords puntuals, però, en un procés de negociació que es dilatava massa en el temps, no s’avançava en l’aspecte més compromès: l’augment del salari mínim. Des de l’APdC proposàvem un notable augment per dues raons: d’una banda, els mínims establerts eren excessivament baixos, i d’altra banda, al preàmbul del pacte signat a 2005 s’establia el compromís d’augmentar en un 30% els salaris en la primera revisió del pacte (any 2006), en el cas que es complissin una sèrie de condicionants, que considerem en bona part complerts.

Abans de determinar, però, si les excessives diferències econòmiques establertes en la negociació eren insalvables, el dia 19 de maig , l’Associació de Companyies va fer un canvi de rumb en la seva negociació i va comunicar que, degut a la greu crisi econòmica, prenia la decisió de no pactar cap increment en els mínims salarials estipulats. Malgrat això va proposar seguir treballant conjuntament per a assolir d’alguna manera els objectius que es buscaven amb el pacte.

Davant d’aquest nou panorama, l’APdC ha decidit suspendre el seu suport al pacte existent donat que considera que les condicions econòmiques que garantia no han estat degudament actualitzades i queden molt lluny de les condicions mínimes exigibles en el nostre sector. Recolzar el pacte en aquestes condicions hauria representat donar suport a unes condicions de contractació que no ens semblen dignes. L’APdC continuarà oberta a treballar conjuntament amb l’Associació de Companyies en qualsevol iniciativa que promogui una millora de les condicions laborals, ja sigui mitjançant un pacte o mitjançant qualsevol altra iniciativa que es consideri oportuna.

Davant la situació actual l’APdC oferim un document amb les taules salarials per a que esdevingui el punt de referència pel que fa a les condicions laborals específiques del sector de la dansa, tal i com ho havia estat el pacte fins ara. Partint de les condicions econòmiques del pacte, hem elaborat una actualització adequada a la realitat, que implica un increment d’un 18,5 % respecte els mínims existents. Per exemple, el ballarí que l’any 2008 cobrava un salari mínim brut de 1256,01€ per una jornada laboral de 7 hores (aprox. 987€ nets*), ara hauria d’exigir 1488,50€ bruts (aprox. 1170 nets*).

Per a l’APdC és molt important la millora de la situació laboral del sector. En aquest sentit estem treballant en diferents iniciatives com l’elaboració d’un document consensuat per 5 associacions de professionals de la dansa a nivell estatal, en què s’acordaran les taules salarials mínimes així com altres recomanacions que creiem clau pel sector. D’altra banda, hem passat a formar part de la recent creada sindicArt, aliança estratègica a nivell sindical i laboral dels sindicats que conformem les arts escèniques a Catalunya; així mateix, l’APdC estem duent a terme un estudi sobre les condicions laborals del sector, del que s’espera recopilar una informació clau tant per a la diagnosi com per a la proposta de mesures per a millorar la situació laboral del sector.

Al mes d’OCTUBRE l’APdC convocarà una ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA per a parlar de la suspensió del pacte amb més profunditat, i aclarir dubtes. La gent que estigui interessada podrà consultar les actes de les reunions dutes a terme amb l’ACPDC.

*Càlcul aproximat, aplicant un 15% de retenció d’IRPF i un 6% de contingències comunes.

Trobareu la proposta de taules salarials al pdf que hi ha al peu de la notícia. També trobareu un excel per a calcular el sou net a percebre.