Actualitat

El Liceu crea un consell assessor artístic

25/11/2008

La Comissió Executiva del Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha creat un Consell d’assessorament artístic per indicar el seu projecte artístic i el disseny de les temporades, així com tenir cura de l’anàlisi de la qualitat dels cossos artístics estables del teatre. A més, el Consell tindrà com a funció estudiar i proposar obres del patrimoni líric català i espanyol per a que puguin ser representades, a més de proposar encàrrecs d’obres a compositors contemporanis catalans, espanyols i internacionals. La Comisió Executiva del Liceu està formada per representants de la Generalitat, el Ministeri de Cultura, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Societat del Gran Teatre del Liceu, el Consell de Mecenatge i Joan Francesc Marco, director general del Liceu. 

El nou òrgan assessor estarà format d’una banda per membres en funció del Liceu: el director general, el director artístic, el director musical, el del cor, el secretari de la Fundació del Gran Teatre del Liceu i el principal director musical convidat; i per  l’altra de membres de lliure assignació:  Xavier Albertí, Anna Maleras, Ramon Pla, Carles Riera i Antoni Ros-Marbà. Aquest consell es reunirà cada trimestre.