Actualitat

El II Congreso Nacional: La investigación en Danza se celebrarà a Barcelona

01/10/2012

El II Congreso Nacional: La investigación en Danza se ​​celebrarà a Barcelona els dies 15, 16 i 17 de novembre. La inauguració de l’esdeveniment i la seva primera sessió tindrà lloc a El Graner, mentre que les dues següents sessions es desenvoluparan a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquera, de la Universitat Ramon Llull.

Consulteu el programa del congrés.
.
L’Associació Espanyola D + I: Dansa més Investigació està formada per professionals i doctors procedents de diferents comunitats autònomes que durant molts anys de trajectòria professional, docent, investigadora i artística ja han treballat des de diferents entitats en nombrosos i diversos projectes amb finalitats afins a les exposades. L’existència d’aquesta associació té com a finalitat principal la investigació i la difusió de la Dansa, sense distinció d’estètiques.

Més informació: www.danzamasinvestigacion.es