Actualitat

El Govern espanyol crea la Comissió Interministerial per al desenvolupament de l’Estatut de l’Artista

28/07/2021

El Consell de Ministres, a proposta de el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha aprovat aquest dimarts la creació de la Comissió Interministerial per al desenvolupament de l’Estatut de l’Artista, que dotarà a aquest col·lectiu d’un marc jurídic estable adaptat a les particularitats de l’exercici artístic.

Aquest òrgan col·legiat interministerial està adscrit a Ministeri de Cultura i Esport. Estarà integrat per vocals del Ministeri d’Hisenda; Ministeri d’Educació i Formació Professional; Ministeri de Treball i Economia Social; Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica; Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions; i Ministeri d’Universitats. Està previst que al setembre es convoqui la primera reunió.

Entre altres funcions, la Comissió Interministerial per al desenvolupament de l’Estatut de l’Artista realitzarà seguiment i formulació de propostes que serveixin de base a la presa de decisions relacionades amb el desenvolupament i execució de l’Estatut de l’Artista; impulsarà i coordinarà les actuacions dels òrgans concernits de l’Administració General de l’Estat; i estudiarà les propostes elaborades pels grups de treball.

La seva creació dona resposta a les peticions parlamentàries sobre la fiscalitat de el sector, la protecció laboral i de Seguretat Social, i la compatibilitat entre prestacions per jubilació i ingressos per drets d’autor.

Es tracta d’una de les reformes emmarcades en el Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, que contribuirà a impulsar el sector cultural, millorant les condicions laborals dels seus treballadors i mitigant les conseqüències de la crisi provocada per la COVID-19.

Composició i funcions

La presidència de la Comissió correspon a titular del Ministeri de Cultura i Esport i comptarà amb una vicepresidència primera, que correspon a titular de la Secretaria General de Cultura, i una vicepresidència segona, que correspon a titular de la Subsecretaria de Cultura i Esport.

A les reunions de la Comissió podran assistir representants d’altres departaments ministerials, i d’altres organismes o administracions, associacions, entitats i organitzacions empresarials i sindicals. També es pot invitar persones expertes i a persones representants de la societat civil. Està prevista la creació de grups de treball per facilitar la consecució dels seus objectius.