Actualitat

El govern espanyol aprova rebaixar l’IVA als artistes, que puguin continuar cotitzant en períodes d’inactivitat i la compatibilitat de la pensió de jubilació amb el cobrament de drets d’autor

08/01/2019

Fa uns dies el Govern Espanyol aprovava un Reial decret llei pel qual s’aproven mesures recollides en l’informe de la Subcomissió de Cultura per a l’elaboració de l’Estatut de l’Artista, aprovat per unanimitat pel Congrés dels Diputats el passat mes de setembre.

Amb aquest Reial decret llei s’estableixen 3 de les demandes exigides pels artistes:
– Des de l’1 de gener de 2019, l‘IVA passa del 21% al 10% en aquells serveis prestats per intèrprets, artistes, directors, tècnics que siguin persones físiques, als productors i organitzadors de obres i espectacles culturals.
– Permetrà que els artistes en espectacles públics continuïn, si així ho desitgen, inclosos en el Règim General de la Seguretat Social durant els seus períodes d’inactivitat. En aquest cas serà l’artista el que es pagarà la quota de la Seguretat Social per poder garantir-se, per exemple, una pensió digna. També queda protegida la situació de la treballadora embarassada o en període de lactància.
– El govern té 6 mesos per aprovar la compatibilitat de la pensió de jubilació amb la creació artística remunerada i el cobrament de drets d’autor.
Des de l’APdC, juntament amb les altres associacions de professionals AADPC, APCC i TTP, està treballant per realitzar una sessió informativa i resoldre tots els dubtes que els i les artistes puguin tenir en relació a l’aplciació d’aquestes mesures.