Actualitat

El Govern Espanyol aprova noves mesures de protecció per als treballadors del sector cultural

04/11/2020

El Consell de Ministres, amb l’aprovació del Reial decret llei de mesures socials, complementa les mesures de suport al sector de la cultura, ampliant la protecció iniciada pel Real Decreto-Ley 17/2020 del passat mes de maig.

Així es crea un subsidi per desocupació per al personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura, es prorroga fins al 31 de gener la protecció per desocupació dels artistes en espectacles públics; i s’habilita una prestació extraordinària per desocupació per als treballadors més vulnerables del sector taurí.

Ampliació de la prestació per desocupació dels artistes en espectacles públics

Davant la persistència de les restriccions derivades de la crisi sanitària, que actualment impedeix la plena recuperació de l’activitat econòmica, el Reial decret llei acorda la pròrroga de la prestació extraordinària per desocupació per als artistes en espectacles públics, fins al 31 de gener de 2021.

Subsidi per desocupació excepcional per a personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura

Es crea una nova cobertura per cessament d’activitat que permetrà als tècnics i auxiliars del sector de la cultura acollir-se per primera vegada a un subsidi per desocupació.

Professionals tècnics del sector com són els ajudants de coreografia, càmeres, tècnics de llum i so, tècnics de muntatge d’escenaris, regidors o maquinistes, gaudiran d’una prestació. Fins ara aquests professionals no podien beneficiar-se de les cobertures generals del sistema de desocupació per les peculiaritats de la seva professió, caracteritzada especialment per la intermitència.

La durada del subsidi serà fins al 31 de gener de 2021, data prevista per a totes les mesures de protecció social aprovades pel Govern.

Els potencials beneficiaris han d’acreditar un període de cotització de, almenys, 35 dies. També han d’estar inscrits en els serveis públics d’ocupació i no han de comptar amb feina, bé sigui per compte propi o aliè, a jornada completa. El subsidi és incompatible amb la percepció d’una altra mena d’ajudes.

Accés extraordinari a la prestació per desocupació dels professionals taurins

Coincidint amb el moment de finalització de la temporada taurina, es reconeix ara un accés extraordinari a la prestació contributiva per desocupació als professionals taurins, que s’estendrà fins al 31 de gener de 2021.