Actualitat

El Govern de la Generalitat aprova la reestructuració del Departament de Cultura

31/01/2013

  ·Es fa una nova distribució dels àmbits competencials de les direccions generals per assolir una major eficàcia i eficiència en desenvolupament de les funcions del Departament 

   ·Les quatre direccions generals del Departament seran: DG d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni; DG de Creació i Empreses Culturals; DG de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, i DG de Política Lingüística 

    ·L’Institut Català de les Empreses Culturals dependrà de la Direcció General de Creació i Empreses Culturals

    El Govern ha aprovat avui el Decret de reestructuració del Departament de Cultura, que fa una nova distribució dels àmbits competencials d’algunes direccions generals. L’objectiu de les modificacions en l’estructura és aconseguir una organització més sòlida, amb una major eficàcia i eficiència en el desenvolupament de les competències i funcions que té assignades el Departament.

     
    D’acord amb el nou decret, el Departament de Cultura, sota la direcció de la persona que n’és titular, s’estructura en les unitats i els òrgans següents:
     
    a) El Gabinet del/de la Conseller/a.
    b) La Secretaria General, de la qual depèn la Direcció de Serveis.
    c) La Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni.
    d) La Direcció General de Creació i Empreses Culturals.
    e) La Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals.
    f) La Direcció General de Política Lingüística.
     

    Canvis en l’estructura
     
    La nova Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni assumeix les competències que tenia fins ara la Direcció General del Patrimoni Cultural (museus, patrimoni i arxius) i hi suma competències en matèria de biblioteques. Dependran d’aquesta direcció general l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i la Biblioteca de Catalunya.
     
    La nova Direcció General de Creació i Empreses Culturals assumeix les competències en matèria de creació, producció i difusió de les arts escèniques, visuals, musicals, cinematogràfiques, literàries, les seves infraestructures i les xarxes territorials, la cultura digital, les empreses i mercats culturals. L’Institut Català de les Empreses Culturals i la Institució del les Lletres Catalanes passen a relacionar-se amb el Departament a través d’aquesta direcció general.
     
    Per últim, l’antiga Direcció General de Cultura Popular i Tradicional es reforça i passa a denominar-se Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals. Assumeix funcions en matèria d’acció territorial i cooperació cultural amb l’Administració Local en aquells àmbits no assignats a cap altra direcció general.
     
    La Direcció General de Política Lingüística manté inalterades les seves funcions.
     
    Pel que fa als òrgans que integren aquestes direccions generals, es mantenen les estructures i funcions en tot allò que no s’oposi al nou decret, en tant que es desenvolupa el nou model organitzatiu.