Actualitat

El Govern espanyol avança en el desenvolupament de l’Estatut de l’artista

14/03/2022

En unes setmanes, entrarà en vigor el Reial decret llei que desenvolupa el Ministeri de Treball i Economia Social amb què per primera vegada es crea un contracte laboral artístic de durada temporal que s’ajusti a les necessitats i especificitats del sector

Dijous passat es va fer la tercera reunió de la Comissió Interministerial que treballa en l’elaboració de l’Estatut de l’artista. Hi van estar presents set ministeris: Cultura i Esport; Inclusió, Seguretat Social i Migracions; Treball i Economia Social; Hisenda i Funció Pública; Educació i Formació Professional; Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica; i Universitats.

Un dels principals avenços en aquesta Comissió és la revisió del Reial Decret 1435/1985, que regula la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics. S’ha redactat un primer esborrany que arribarà properament al Consell de Ministres per entrar en vigor a l’abril. Es tracta d’un document que pretén treballar en la millora de la regulació juridico-laboral dels artistes i tècnics. Entre les mesures que contempla, hi ha dues novetats importants:

  1. La creació dun nou model contractual adequat a la intermitència del sector, el contracte laboral artístic de durada determinada.
  2. L’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret s’estendrà a tècnics i auxiliars dels espectacles públics, que a la legislació actual no estan contemplats.