Actualitat

El Departament demana a les associacions professionals un full de ruta

01/12/2011

El passat 16 de novembre les associacions professionals del sector de la dansa (APdC i ACPDC) vam assistir a la taula de seguiment del Pla Integral amb el Departament de Cultura.*(veure llistat d’assistents).

Les associacions professionals vam exposar el nostre neguit davant de l’ actual incertesa dels canvis de competències del CoNCA i la situació d’emergència en què es troben la majoria d’organitzacions de dansa (companyies, estructures, centres de creació i professionals en general).

També vam reconèixer que ens els últims anys el sector de la dansa ha vist un increment considerable en la inversió econòmica, però vam deixar constància -a través de dades comparatives- que a Catalunya encara vivim en una situació precària en relació a altres països d’arreu del món (Quebec, Escòcia, etc.).

Els principals temes que es van traslladar al conseller va ser: la manca d’estabilitat del sector, que es veuria reduïda per la recuperació de convenis (finançament estable) i el canvi de calendari de les subvencions (anticipar les convocatòries i la seva resolució a principis d’any); la planificació estratègica del sector posant especial atenció a la manca d’agents articuladors (com festivals, fires, agents en suport a la distribució internacional i nacional, estructures d’acompanyament de gestió i producció dels artistes independents, agències que incentivin la creació de públics i la difusió de la dansa, etc.).

En relació a la situació del CoNCA i el traspàs de diners del Departament, el Conseller Ferran Mascarell ens va assegurar que la mateixa inversió per a la dansa amb què es dotava al CoNCA (prop de 4.000.000 €), seguirà sent la mateixa quan s’engegui la nova finestra única – oficina de suport a la creació-. També ens va explicar que el calendari de convocatòries de subvencions es retarda, i els convenis no seran possibles fins que la situació econòmica del govern no sigui més estable. Es vol simplificar els processos, sobretot pel que fa a la documentació.

Pel que fa a la incentivació de gires i circuits, Jordi Cabré, Director General de l’àrea de Promoció i Cooperació Cultural, va explicar que s’està redefinint el circuit Cultura en Gira, i en el cas de la dansa encara hi hauria una política proteccionista per tal d’assegurar que hi hagi un mínim de programació de dansa, “qui aposti per la dansa tindrà beneficis i avantatges”. D’altra banda, donaran prioritat a la qualitat de les produccions i no a la quantitat, i activaran una taula de treball amb el sector i amb programadors per detectar les possibles solucions a la manca de programació, i treballaran amb una sèrie d’ajuntaments, amb acords específics per fomentar la dansa en els diferents territoris.

En relació al projecte O!dansa (projecte de desenvolupament de públics i incentivació de la programació de dansa impulsat des de les associacions professionals), tot i que el veuen molt necessari, creuen que el projecte s’ha d’adaptar i buscar finançament.

Tant Ferran Mascarell com Fèlix Riera, Director General d’ICIC, estan convençuts que el problema principal del sector és sobretot la manca d’exhibició i difusió. Creuen que el producte de la dansa és bo i de qualitat, però no té el mercat que hauria de tenir per a desplegar-se. Fèlix Riera, des de l’ICIC creu que han d’incentivar i crear demanda i ja estan pensant en com promocionar i fer campanyes de comunicació per difondre la dansa a través d’acords específics amb els mitjans de comunicació.

L’APdC va tornar a fer incidència sobre la manca d’estructuració i projectes articuladors dels sector, ja que Catalunya té companyies i artistes de qualitat que no tenen la difusió que seria necessària per a una menor dependència del diner públic. És per tant, una petició de les associacions activar i donar suport a projectes, els resultats dels quals, es demostren a mig termini, com passa amb la creació de públics (els projectes educatius i pedagògics no tenen resultats immediats a no ser que disposin d’un pressupost a l’alçada dels resultats que es demanen).

Ferran Mascarell i Fèlix Riera es van comprometre a treballar, conjuntament amb les associacions, la identificació de les necessitats i a pensar més estratègicament (reorganització de l’ actual inversió en dansa). El departament, per la seva banda, demana al sector un full de ruta, un compromís col·lectiu a autorganitzar-se i a consensuar en clau estratègica els projectes existents -o encara per a crear- que puguin omplir “els buits” que té la dansa. [El Pla Integral tot i contenir totes les necessitats, no disposa d’un projecte executiu, ni de priorització. És per quest motiu que traslladen la concreció d’aquest al propi sector].

El departament va deixar clar que la seva política proteccionista parteix és deguda a la precarietat del sector i la seva necessitat de mesures concretes, però aquest tipus de política no durarà per sempre. Els nous models empresarials de les companyies, la millora de la competitivitat i de la qualitat en la gestió estan a l’ordre del dia.

A la trobada també es va abordar la precària situació que estan patint els ajuntaments actualment. Ferran Mascarell va remarcar que en els propers anys no hi haurà tant mercat. La realitat dels municipis està canviant, i aquesta nova realitat ens condiciona molt; els ajuntaments no tenen diners per programar o en tenen molt pocs (s’ha d’intentar que a través del Cultura en Gira hi hagi municipis que hi apostin amb diferents incentius). D’altra banda, hi haurà mesures complementaries des de ICIC (reintegrables en l’explotació de els gires i teatres concertats).

La reunió va concloure amb la recollida, per part del conseller Mascarell, de les nostres tres demandes: pla d’emergència (respon a la demanda específica que li hem fet de l’estat de crisi i insostenibilitat econòmica d’algunes companyies, artistes i organitzacions); pla d’estructuració; creació de públics. El conseller es va mostrar obert al diàleg i va insistir en la necessitat de treballar molt més junts. Fèlix Riera, també es va mostrar molt disposat a treballar plegats i a buscar solucions adequades, i va demanar la major concreció possible. Per exemple, està convençut que poden funcionar els ajuts reintegrables en explotació de gires, però està obert a propostes concretes de canvi i millora.

Es va acordar que iniciarem taules de treball amb els diferents agents del departament.

NOTA IMPORTANT: Arrel d’aquesta reunió i davant de la petició del departament d’aportar una proposta de reestructuració del sector, les dues associacions estan treballant en l’elaboració d’aquest informe de priorització a través d’un grup de treball format per una vintena de professionals de diversos perfils del sector (ballarins, coreògrafs, mestres, gestors, màngers, distribuïdors,…). Els resultats d’aquest informe es traslladaran als socis i al sector per tal de poder complementar-lo.

Macarell va presentar  a la premsa un nou model de CoNCA: www.ara.cat/ara_premium/cultura/finestreta-unica-subvencions-obrira-gener_0_596940329.html

*Assistents a la reunió:
– Hble. Sr. Ferran Mascarell i Canalda, conseller de Cultura
– Sr. Fèlix Riera i Prado, director de l’ICIC
– Sr. Jordi Cabré i Trias, director general de Promoció i Cooperació Cultural
– Sr. Antoni Bartomeus i Fonts, director de l’Àrea de les Arts Escèniques de l’ICIC.
– Sr. Joan Francesc Ainaud, subdirector general de Promoció Cultural
– Sra. Marisol López i Vicente, directora de l’Àrea de Promoció Internacional de l’ICIC.
– Sr. Edgar Garcia i Casellas, director de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial de l’ICIC.
– Sra. Susana Millet, Coordinadora de dansa i cinema de l’Àrea de Creació l’IRL
– Sra. Pilar Parcerisas, CONCA
– Sra. Sílvia Duran, coordinadora del Pla
– Sra. Tracy Sirés, gerent de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya
– Sr. Thomas Noone, president de l’Associació de Companyies Professionals de la Dansa de Catalunya
– Sra. Pia Mazuela, membre de l’ACPDC
– Sra. Maria Rosas, vocal de l’ACPDC

Llegir EDITORIAL de l’APdC Pla Integral, Pla Integral i Pla Intagral