Actualitat

El Departament de Cultura publica un estudi comparatiu sobre l’IVA cultural a Europa

11/02/2014

L’estudi IVA Cultural. Comparativa de tipus impositius de productes i serveis culturals a Europa. 2013  es basa en la informació que publica anualment la Comissió Europea sobre els tipus impositius que aplica cada un dels estats membres als productes culturals.

Entre els 28 països de la Unió Europea, i malgrat la diversitat en l’aplicació de l’impost sobre el valor afegit (IVA) en els béns i serveis culturals, en general hi ha dos grups de pressió fiscal: l’equiparat a productes de luxe, amb un tipus impositiu general més elevat, i l’assimilat a articles de primera necessitat, amb un tipus reduït.

Quant al primer grup, l’Estat espanyol grava amb un 21% -molt a prop de la mitjana europea- tant els productes de maquinari i reproductors com l’adquisició d’obres d’art i antiguitats. En el segon grup, i respecte al llibre, el tipus del 4% aplicat als llibres en paper queda per sota de la mitjana del conjunt d’Europa, que és del 8’5%, mentre que el llibre electrònic està al tipus general.

La diferència més notable de l’Estat espanyol comparat amb la resta de països es troba en les entrades d’espectacles i cinema, amb un tipus general del 21%, allunyat a la banda alta de la mitjana europea del 12’8%. Només Dinamarca i Hongria tenen el tipus d’IVA més elevat en aquests serveis culturals. És a dir, que es considera el consum de cinema i espectacles com a bé de luxe i, per tant, no subjecte a cap tipus de foment.

La tendència alcista de l’Estat espanyol del 8% al 21% no troba correspondència en la majoria d’estats membres de la Unió Europea. Entre 2012 i 2013, vuit països han baixat el tipus impositiu de béns i serveis culturals davant de vuit més que l’han augmentat un punt. Un increment més dràstic només es produeix a Lituània (3 punts aplicats al llibre) i França, que si bé grava amb 12’6 punts més el llibre electrònic, en canvi baixa els tipus del llibre en paper i el de les entrades d’espectacles i cinema.

El mes gener de 2014, el Govern espanyol ha anunciat la rebaixa al 10% del tipus impositiu aplicat a les obres d’art i antiguitats i està estudiant també reduir progressivament el tipus de la resta de productes i serveis culturals al 10%.

Més informació: