Actualitat

El Departament de Cultura activa el Pla Integral de la Dansa

12/02/2009

El passat 4 de febrer l’APdC juntament amb l’ACPDC, va reunir-se amb membres de diferents àrees de la Generalitat de Catalunya per activar el Pla Integral de la Dansa, iniciat a finals de 2006. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya té la voluntat de tornar a activar el Pla Integral de la Dansa i coordinar les mesures proposades amb el Consell de les Arts, un cop estigui en ple funcionament.

Durant el 2007 el sector professional i l’EADC (Entitat Autònoma de Difusió Cultural) van treballar en la concreció de les mesures que, un cop aprovades, es podrien impulsar des de l’administració per fomentar el sector de la dansa. A finals de 2008, el Pla Integral va ser estudiat des de les diferents àrees del Departament de Cultura i des de la mateixa secretaria de Cultura per veure la viabilitat de les mesures proposades.
 
El passat dimecres ens van entregar la versió final adaptada a les necessitats i línies de treball a totalitat del Departament de Cultura, avançant-nos que la proposta de crear un centre de Recursos per a la Dansa no es veia viable.
 
Per primera vegada durant el procés del Pla Integral hi ha hagut la implicació de gran part del Departament, que s’ha compromès a treballar amb el Consell Nacional de les Arts i la Cultura.  En aquests moments, l’APdC està analitzant el Pla Integral, en la seva última versió, per tenir un document final consensuat amb el Departament i el sector professional.  
 
A la reunió de dimecres hi van assistir:

Eduard Voltas i Poll, Secretari de Cultura.
Anna Falguera i Rosas, Directora general de Cooperació Cultural.
Sílvia Duran Jané, Subdirectora de Difusió Cultural.
Marisol López Vicente, Directora de l’Àrea de Promoció Internacional de l’ICIC.
Edgar Garcia i Casellas, Director de Àrea de Desenvolupament Empresarial.
Oriol Picas, Subdirector General d’Equipaments Culturals.
Isabel Castellet, Coordinadora de l’Associació de Companyies Professionals.
David Màrquez, President de l’Associació de Companyies Professionals.
Beatriu Daniel, Vocal de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya.
Tracy Sirés, Gerent de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya.